Duitstalige gemeenschap: het veranderende landschap van de tewerkstellingssteun

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De Duitstalige Gemeenschap start vanaf 1 januari 2019 met haar beleid inzake werkgelegenheidssteun. Sommige federale maatregelen zullen worden afgeschaft. Andere gewestelijke maatregelen zullen worden ingevoerd.

De federale maatregelen die door de Duitstalige Gemeenschap worden afgeschaft, worden hier nader toegelicht. De nieuwe steunmaatregelen voor de werkgelegenheid zullen worden geanalyseerd in de volgende Infoflashes.

MAATREGEL PLAN ACTIVA

De doelgroepvermindering van RSZ-bijdragen en de activering van werkloosheidsuitkeringen in het kader van het Plan Activa worden afgeschaft vanaf 1 januari 2019.

Overgangsmaatregel

De lopende voordelen met betrekking tot een werknemer die uiterlijk op 31 december 2018 werd aangeworven, zullen verder worden toegekend tot het verstrijken ervan.

Merk op dat het Plan Activa voor het aanwerven van preventie- en veiligheidspersoneel (Activa PVP) al sinds 1 januari 2018 is afgeschaft.

MAATREGEL JONGE WERKNEMERS

De doelgroepvermindering van RSZ-bijdragen ‘Jonge werknemers’ en de activering ‘Activa start’ (voor een bedrag van € 350/maand) worden vanaf 1 januari 2019 afgeschaft.

Overgangsmaatregel

De lopende voordelen met betrekking tot een werknemer die uiterlijk op 31 december 2018 werd aangeworven, zullen verder worden toegekend tot het verstrijken ervan.

MAATREGEL HERSTRUCTURERING

De doelgroepvermindering van RSZ werkgeversbijdragen ‘Herstructurering’ wordt op 1 januari 2019 afgeschaft.

Overgangsmaatregel

Indien u deze vermindering geniet voor een werknemer die uiterlijk op 31 december 2018 is aangeworven, blijft u deze genieten tot het verstrijken ervan.

De regionalisering van de tewerkstellingssteun is niet van toepassing op de vermindering van de RSZ werkgeversbijdragen ‘Herstructurering. Deze blijft dan ook ongewijzigd in zijn huidige, federale vorm.

MAATREGEL OUDERE WERKNEMERS

Sinds 1 januari 2018 werd de federale maatregel een gewestelijke maatregel.

Hebben recht op een vermindering van RSZ-bijdragen, de werkgevers die:

  • behoren tot categorie 1 van de structurele vermindering;
  • in de Duitstalige Gemeenschap een werknemer tewerkstellen van 54 jaar of ouder met een referentiekwartaalloon dat de grens van € 13.942,47/kwartaal niet overschrijdt

Vanaf 1 januari 2019:

  • wordt de minimumleeftijd van 54 jaar opgetrokken naar 55 jaar;
  • loopt de vermindering af in het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

De vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen bedraagt:

Vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2019

Leeftijd op het einde van het kwartaal

Kwartaalbedrag

Leeftijd op het einde van het kwartaal

Kwartaalbedrag

54 tot 57 jaar

€ 400

55 tot 57 jaar

€ 400

58 tot 61 jaar

1000 €

58 tot 61 jaar

€ 1000

62 tot 64 jaar

€ 1500

62 tot 64 jaar

€ 1500

65 jaar en +

€ 800

Vanaf de wettelijke pensioenleeftijd

/

De vermindering wordt alleen toegekend als de werknemer in het betrokken kwartaal daadwerkelijk prestaties verricht, behalve in geval van wettelijke schorsingen of vrijstelling van prestaties tijdens een opzeggingstermijn.

Overgangsmaatregel

Werknemers die op 31 december 2018 het recht kunnen openen op deze vermindering, blijven deze maatregel genieten tot maximaal € 300 kwartaal tot de laatste dag van het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin zij de leeftijd van 55 jaar bereiken.

MAATREGEL DSP

De maatregel ‘Doorstromingsprogramma’ werd sinds 1 oktober 2016 afgeschaft in de Duitstalige Gemeenschap.

MAATREGEL SINE

De maatregel Sine is tot op heden (nog) niet afgeschaft in de Duitstalige Gemeenschap maar zal vermoedelijk wel worden ingetrokken vanaf 1 januari 2019.

Bron: Decreet betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid, B.S. 10.07.2018.