Doelgroepvermindering: Impact van de regionalisering op de aanvraag van kaarten

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Sinds 1 januari 2016 moeten de verschillende kaarten waarover men moet beschikken om bepaalde doelgroepverminderingen te genieten niet meer allemaal aangevraagd worden bij de RVA.

Dit is één van de gevolgen van de regionalisering van de doelgroepverminderingen van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid.

Doelgroepverminderingen Activa en Jonge werknemers

Sinds 1 januari 2016 worden de Activa-werkkaarten (niet voor het PVP preventie- en veiligheidspersoneel) en de (Activa) Start-kaart afgeleverd door de FOREM voor de werknemers gedomicilieerd in het Waalse Gewest (behalve de Duitstalige Gemeenschap).

Momenteel verandert er niets voor de werknemers die gedomicilieerd zijn in het Vlaamse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: zij richten zich nog steeds tot de RVA om hun kaart aan te vragen.

Overzichtstabel: waar de Active-werkkaart en (Activa) Start-kaart aanvragen?

Woonplaats van de werknemer

Vóór 1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016

Waals Gewest (uitgezonderd de Duitstalige Gemeenschap)

 

RVA

FOREM

Duitstalige Gemeenschap

RVA

Vlaams Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Verminderingen Herstructureringen

De werknemer die ontslagen wordt in het kader van een herstructurering kan het recht openen op een doelgroepvermindering voor zijn toekomstige nieuwe werkgever mits hij bepaalde voorwaarden naleeft, waaronder de formaliteit van de verminderingskaart Herstructureringen. Met deze kaart kan hij eveneens in aanmerking komen voor een vermindering van zijn persoonlijke bijdragen aan de RSZ.

De kaart omvat twee luiken: een luik werkgever en een luik werknemer.

Doelgroepvermindering Herstructureringen

Sinds 1 januari 2016[1] wordt deze kaart afgeleverd door de FOREM of Actiris (en niet langer door de RVA) aan de werkgevers met een vestigingseenheid respectievelijk in het Waalse Gewest (met uitzondering van de Duitstalige Gemeenschap) of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vermindering van persoonlijke bijdragen - Herstructureringen

De verminderingskaart Herstructureringen opent eveneens het recht op een vermindering ten gunste van de werknemer, van toepassing op zijn persoonlijke socialezekerheidsbijdragen (= 13,07%).

Deze kaart zal verder worden afgeleverd door de RVA, ongeacht het Gewest waar de werknemer woont.

Overzichtstabel: waar de verminderingskaart Herstructureringen aanvragen?

Plaats van de vestigingseenheid van de werkgever

Vóór 1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016

Waals Gewest (uitgezonderd de Duitstalige Gemeenschap)

RVA

Luik werkgever

FOREM

Luik werknemer

RVA

Duitstalige Gemeenschap

RVA

Vlaams Gewest

RVA

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Luik werkgever

Actiris

Luik werknemer

RVA

Bronnen: www.rva.be, www.socialsecurity.be

[1] Behalve voor de aankondigingen van collectief ontslag van vóór 1 januari 2016.

Auteur: Anne Ghysels

24/02/2016