Discriminatieverbod: de lijst wordt langer

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

De lijst van met het geslacht gepaard gaande criteria op basis waarvan de werkgever zijn werknemers niet mag discrimineren, werd gewijzigd.

De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen verbiedt voortaan immers discriminatie op grond van met name vader- en meemoederschap.

Discriminatieverbod M/V: wat is er voorzien?

De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen voorziet erin dat het onderscheid tussen werknemers op basis van het criterium geslacht (en met het geslacht gepaard gaande criteria) een vorm van discriminatie is indien dit niet kan worden gerechtvaardigd.

Een werknemer die meent het slachtoffer te zijn van discriminatie op grond van geslacht, kan een vordering instellen bij de arbeidsrechtbank op grond van feiten die aanleiding geven tot een vermoeden van discriminatie. De werkgever moet dan bewijzen dat er geen sprake was van discriminatie.

Een werkgever die aansprakelijk wordt gesteld voor discriminatie zal een vergoeding moeten betalen die overeenstemt met de werkelijk door de werknemer geleden schade of met een forfaitair bedrag dat (in de meeste gevallen) gelijk is aan 6 maanden loon.

Wat zijn de met het geslacht gepaard gaande criteria?

Tot nu toe zijn de met het geslacht gepaarde gaande criteria op basis waarvan de werkgever zijn werknemers niet mag discrimineren, de volgende:

 • zwangerschap
 • bevalling
 • moederschap
 • verandering van geslacht
 • genderidentiteit
 • genderexpressie.

Aan deze lijst moeten voortaan de volgende criteria worden toegevoegd:

 • vaderschap
 • meemoederschap
 • het geven van borstvoeding
 • adoptie
 • medisch begeleide voortplanting
 • sekse-kenmerken.

Deze nieuwe lijst van met het geslacht gepaard gaande criteria is van toepassing vanaf 9 maart 2020.

Bron: Wet van 4 februari 2020 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen wat het discriminatieverbod op vaderschap of meemoederschap betreft, B.S. 28.02.2020.