Discriminatie bij tewerkstelling: praktijktest en ‘mystery calling’ binnenkort mogelijk in Brussel

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Vanaf 1 januari 2018 kunnen de gewestelijke werkgelegenheidsinspecteurs discriminatietests uitvoeren op het vlak van tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze tests zullen worden uitgevoerd onder de vorm van praktijktests of ‘mystery calling’. De bedoeling is om discriminatie op het vlak van tewerkstelling (op basis van criteria zoals geslacht, leeftijd, ras, religie, enz.) feller aan te pakken.

Waaruit bestaan de discriminatietests?

Algemene voorwaarden

De discriminatietests kunnen door de gewestelijke werkgelegenheidsinspecteurs worden uitgevoerd onder een valse identiteit via de post, elektronisch of telefonisch.

Deze tests moeten aan de volgende voorwaarden beantwoorden:

  • niet van uitlokkende aard zijn en bovendien:
    • zich beperken tot het creëren van de gelegenheid om een discriminerende praktijk aan het licht te brengen door een procedure inzake aanwerving, rekrutering of tewerkstelling zonder overdrijven na te bootsen;
    • niet tot gevolg hebben dat een discriminerende praktijk gecreëerd, versterkt of bevestigd wordt, terwijl er geen ernstige aanwijzing was van praktijken die men zou kunnen bestempelen als directe of indirecte discriminatie.
  • slechts worden gebruikt na klachten of meldingen en op basis van ernstige aanwijzingen van praktijken die men zou kunnen bestempelen als directe of indirecte discriminatie bij een werkgever of in een bepaalde activiteitensector.

Alle acties ondernomen tijdens de discriminatietest en de resultaten ervan worden in een verslag opgetekend.

Praktijktest of ‘mystery calling’

De discriminatietests kunnen worden uitgevoerd onder de vorm van een praktijktest of ‘mystery calling’.

De praktijktest bestaat uit het versturen door de gewestelijke werkgelegenheidsinspecteurs van paren gelijkaardige sollicitaties die enkel verschillen op één criterium dat mogelijk tot discriminatie leidt (geslacht, leeftijd, ras, religie, enz.).

 De indiening van deze sollicitaties gebeurt als antwoord op een jobaanbieding en, bij gebrek eraan, als spontane sollicitaties.

Mystery calling’ bestaat uit het contacteren van een werkgever om te controleren of hij niet tegemoetkomt aan een discriminerende vraag van een mogelijke klant.

Wat als de discriminatietest positief is?

Indien de discriminatietest positief is, vormt ze een feit dat toelaat te veronderstellen dat er sprake is van directe of indirecte discriminatie. De gewestelijke werkgelegenheidsinspecteurs gaan dan over tot het verhoren van de werkgever (die mag worden vergezeld door een persoon naar keuze) alvorens, desgevallend, een sanctie op te leggen.

Bron: ordonnantie van 16 november 2017 inzake het bestrijden van discriminatie op het vlak van tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 21 november 2017.

Auteur: Catherine Legardien

15/12/2017