Dimona geblokkeerd voor de prestaties van studenten vanaf 1 januari 2017

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Sinds 15 september 2016 is het niet langer mogelijk voor werkgevers om in Dimona werkdagen als student te 'reserveren' vanaf 1 januari 2017.

Ter herinnering, vanaf 1 januari 2017 moeten werkgevers in Dimona de prestaties van studenten in uren in plaats van in dagen aangeven. Het contingent van 50 werkdagen waarop geen gewone socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn voor een student tewerkgesteld met een overeenkomst voor de tewerkstelling van een student, zal immers omgezet worden in een contingent van 475 werkuren.

De RSZ heeft onlangs meegedeeld dat het 'reserveren' in Dimona van prestatiedagen als student vanaf 1 januari 2017 niet langer mogelijk is sinds 15 september 2016. Bovendien worden de dagen die reeds 'gereserveerd' zijn in Dimona voor prestaties vanaf 1 januari 2017 op die datum automatisch gewist.

De RSZ verduidelijkt dat werkgevers vanaf begin december 2016 (de exacte datum zal later meegedeeld worden via een bericht op de portaalsite van de sociale zekerheid) opnieuw prestaties als student in Dimona kunnen 'reserveren' vanaf 1 januari 2017. Dit zal evenwel in uren dienen te gebeuren.

Bron: mededeling van de RSZ aan de werkgevers

Auteur: Catherine Legardien

23/09/2016