Dienstencheques in het Vlaams Gewest: afschaffing van de 60 %-verplichting

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Het Vlaams Gewest heeft beslist een verplichting af te schaffen voor de werkgevers die personen tewerkstellen met een dienstencheque-overeenkomst, de zogenaamde 60 %-verplichting.

Ter herinnering, sinds 1 juli 2012 is de werkgever (erkende dienstencheque-onderneming) gehouden per kwartaal 60 % van de nieuwe dienstencheque-overeenkomsten voor te behouden aan uitkeringsgerechtigde volledig werklozen of gerechtigden op een leefloon.

De gewesten zijn sinds 1 juli 2014 onder andere bevoegd voor dienstencheques.

De Vlaamse Regering besliste om de verplichting af te schaffen dat 60 % van de nieuwe dienstencheque-werknemers uitkeringsgerechtigde volledig werklozen of gerechtigden op een leefloon moesten zijn.

Die afschaffing geldt vanaf het 1e kwartaal 2015.

Ze geldt enkel voor het Vlaams Gewest. De 60 %-verplichting bestaat nog steeds voor de erkende dienstencheque-ondernemingen van het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques, B.S. 02.04.2015.

Auteur: Anne Ghysels

15/04/2015