Dien tijdig uw aanvraag in en ontvang tot 200.000 EUR subsidie voor uw fietsproject duurzaam woon-werkverkeer!

Auteur: Katia De Wilde
Datum:

Veel ondernemingen in Vlaanderen kampen met mobiliteitsproblemen en zijn op zoek naar duurzame alternatieven voor de (bedrijfs)wagen voor woon-werkverplaatsingen. Bent u van plan duurzaam woon-werkverkeer te organiseren door het gebruik van de fiets bij uw werknemers te bevorderen? Check dan zeker of u in aanmerking komt voor subsidies van het Pendelfonds!

Wat is het Pendelfonds?

Het Pendelfonds is door de Vlaamse overheid opgericht om projecten te subsidiëren die duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Dit zijn projecten met als doel het aantal autoverplaatsingen voor woon-werkverkeer te verminderen.

Wie kan subsidies aanvragen?

Bedrijven of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) kunnen de subsidie aanvragen indien zij (samen) minimaal 10 werknemers vertegenwoordigen.

Welke projecten komen in aanmerking?

Deze 12de orpoep van het Pendelfonds is volledig toegespitst op fietsprojecten, die een modale verschuiving van niet-duurzame vervoermiddelen naar de fiets (stadsfiets, e-fiets of speed-pedelec) beogen.

Het gaat om volgende fietsmaatregelen:

  • infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen faciliteren;
  • de aankoop en leasing van bedrijfsfietsen;
  • fietsvergoedingen.

Het Pendelfonds geeft volgend voorbeeld: via beperkte structurele ingrepen de fietstoegankelijkheid van een bedrijf verbeteren door bijvoorbeeld een “doorsteek” of zogenaamde “short cut” voor fietsers mogelijk te maken.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie bedraagt maximaal de helft van de aan de projectuitvoering verbonden kosten met een plafond van 200.000 EUR en dit voor een maximale termijn van 4 jaar.

Voor een aantal maatregelen zijn de voor subsidiëring in aanmerking komende bedragen begrensd.

Indien het totale subsidiebedrag van de positief geadviseerde dossiers groter is dan het beschikbare budget dat werd vastgelegd, dan wordt een rangorde opgesteld.

Dien uw subsidieaanvraag tijdig in!

Op regelmatige tijdstippen wordt er een oproep gelanceerd om projectsubsidies aan te vragen.

Het Pendelfonds lanceerde op 10 juli 2018 een oproep tot indiening van de fietsprojecten.

De projectindiener moet een dossiernummer aanvragen via de website van het Pendelfonds. Dit is mogelijk tot en met 10 augustus 2018. Uw aanvraag tijdig indienen is dus de boodschap!

Na de aanvraag van een dossiernummer start een procedure waarbij een strikte timing van toepassing is.

Meer informatie over de procedure en de ondersteuning die u kan genieten bij de verdere samenstelling van uw dossier kan u terugvinden op de website van het Pendelfonds

Subsidies worden pas toegekend na een positieve beslissing van de minister van Mobiliteit.

Bron: http://www.pendelfonds.be/wat.php

Auteur: Katia De Wilde

18/07/2018