Deeltijdse arbeid: wat verandert er op 1 oktober 2017?

Auteur: Brigitte Dendooven
Datum:

De wet van 5 maart betreffende werkbaar en wendbaar werk heeft bepaalde aspecten van het deeltijds werk vereenvoudigd en gemoderniseerd. De nadruk werd gelegd op het verlichten van de administratieve verplichtingen die de werkgever moet vervullen.

Gelijktijdig met deze administratieve vereenvoudiging, wordt het krediet van bijkomende uren zonder overloon die gepresteerd worden tewerkgesteld in een variabele deeltijdse arbeidsregeling opgetrokken.

Deze maatregelen treden in werking op 1 oktober 2017.

In het kader van de administratieve vereenvoudiging zijn er evenwel overgangsbepalingen voorzien voor werkgevers die vóór 1 oktober 2017 werknemers tewerkstellen met variabele deeltijdse roosters. Deze werkgevers beschikken vanaf 2 oktober 2017 over een bijkomende termijn van 6 maanden om de nieuwe bepalingen van de wet van 5 maart 2017 in hun arbeidsreglement op te nemen.

Tot de inwerkingtreding van het arbeidsreglement dat als dusdanig en uiterlijk op 1 april 2018 wordt aangepast, blijven de oude regels van toepassing.

De bijkomende aanpassingstermijn geldt niet voor de werkgevers die vóór 1 oktober 2017 nog geen deeltijdse werknemers met een variabel rooster tewerkstellen.

Raadpleeg onze infoflashes van 27 maart 2017, 28 maart 2017 en 11 april 2017voor meer informatie.

Bronnen: artikelen 56 tot 67 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, B.S., 15 maart 2017 - koninklijk besluit van 23 maart 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 1990 tot gelijkstelling van sommige prestaties van deeltijds tewerkgestelde werknemers met overwerk, B.S. 5 april 2017.

Auteur: Brigitte Dendooven

25/09/2017