Deeleconomie: de eerste erkende platformen zijn gekend!

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Sedert begin 2017 zijn alle spelregels voor de toepassing van het fiscaal gunstregime van de deeleconomie gekend. Het was enkel nog wachten op de bekendmaking van de eerste erkende platformen. Op 8 mei 2017 was het zover, de namen van acht erkende platformen werden opgenomen in het Belgisch Staatsblad.

Om een erkenning te verkrijgen moet het elektronisch platform voldoen aan een aantal voorwaarden en moet een aanvraag tot erkenning worden ingediend bij de FOD Financiën.

In februari 2017 ontving de FOD Financiën de eerste erkenningsaanvragen en op 8 mei 2017 verschenen de eerste erkende platformen in het Belgisch Staatsblad :

De lijst van erkende platformen zal worden bijgehouden op de webstek van de FOD Financiën.

Meer informatie over het specifieke belastingstelsel in de deeleconomie, de erkenning van elektronische platformen en hun verplichtingen vindt u terug in de infoflash van 28 september 2016 en de infoflash van 16 februari 2017.

Bron: Koninklijk besluit van 26 april 2017 tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie (1), BS 8 mei 2017.

 

Auteur: Peggy Criel

15/05/2017