De winstpremie: onze modeldocumenten

Auteur: Yves Stox
Datum:

Sinds 1 januari 2018 heeft de werknemersparticipatie met de winstpremie een nieuw jasje gekregen. Een werkgever kan op een relatief eenvoudige manier een deel van zijn winst toekennen aan zijn werknemers.

Sinds 1 januari 2019 worden de berekeningsregels van de winstpremie verduidelijkt en aangepast. De verduidelijking en aanpassingen hebben met name betrekking op de berekening pro rata bij deeltijdse arbeid, bij de aanwerving, bij de schorsing en bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De formulering van de werknemersparticipatiewet voorzag voorheen slechts één expliciete berekening pro rata, namelijk bij een vrijwillige schorsing of bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (behalve bij dringende reden).

AAN DE SLAG

U kunt zelf aan de slag met onze modeldocumenten. Die zijn beschikbaar op LegalSmart: klik hier.