De wet werkbaar en wendbaar werk is gepubliceerd

Auteur: Brigitte Dendooven
Datum:

De Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, ook wel de wet “Peeters” genoemd, werd gepubliceerd vandaag 15 maart 2017.
De meeste bepalingen treden retroactief in werking vanaf 1 februari 2017.

De wet werkbaar en wendbaar werk wil werk op maat mogelijk maken, een moderne werkomgeving creëren, aangepast aan de nieuwe technologieën.

Flexibiliteit in de arbeidstijd is het centrale thema van de wet. Maar de wet bevat ook andere maatregelen, met als doel een beter evenwicht tussen werk en privéleven.

De wet “Peeters”: 15 maatregelen

De wet bevat 15 maatregelen. Een aantal treden onmiddellijk in werking, andere moeten worden geactiveerd op sectorniveau.

 1. De annualisering van de arbeidsduur in de “kleine flexibiliteit”

 2. De “vrijwillige” overuren

 3. De verhoging van de interne grens tot 143 uur

 4. Herinnering aan de richtlijn 2003/88/EG van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd

 5. De opleidingsinspanningen

 6. De omkadering van occasioneel telewerk

 7. De uitbreiding van het systeem “plus minus conto”

 8. De mogelijkheid van een uitzendarbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

 9. Het loopbaansparen

 10. De omkadering van het conventioneel verlof

 11. De hervorming van de werkgeversgroepering

 12. De vereenvoudiging van de deeltijdse arbeid

 13. De glijdende werkuren

 14. Uitbreiding palliatief verlof en tijdskrediet

 15. Het nachtwerk in de e-commerce

De juridische en praktische aspecten van elke maatregel kunt u in de komende dagen verwachten in een infoflash.

Bron: Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk; B.S. 15 maart 2017

Auteur: Brigitte Dendooven

15/03/2017