De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk – Uitbreiding palliatief verlof

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Sinds 1 februari 2017 is de duur van het palliatief verlof opgetrokken tot 3 maanden.

Die maatregel werd ingevoerd door de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk.

Ter herinnering: iedere werknemer kan de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst schorsen om een persoon die ongeneeslijk ziek is en zich in een terminale fase bevindt, bij te staan met palliatieve verzorging.

Voor zover de werknemer aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan palliatief verlof genomen worden onder de vorm van een volledige schorsing van de prestaties of een vermindering van de prestaties met 1/2 of 1/5 van een voltijdse baan.

De duur van het verlof bedraagt één maand per persoon, los van de vorm waaronder het wordt genomen.

Sinds 1 februari 2017 kan die periode twee keer (in plaats van één keer) met één bijkomende maand worden verlengd. In totaal kan de werknemer dus aanspraak maken op maximum 3 maanden palliatief verlof per persoon (in plaats van maximum 2 maanden).

Bron: artikel 76 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, B.S. 15 maart 2017.

Voor informatie in verband met de andere maatregelen, zie hier voor een compleet overzicht

Auteur: Catherine Legardien

11/04/2017