De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk - Samenvattende tabel van de arbeidstijd

Auteur: Brigitte Dendooven
Datum:

De aanpassing van de arbeidstijd is het centrale thema van de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het instrument voor de implementatie, de belangrijkste vereiste documenten en de datum van inwerkingtreding van elke maatregel.

Maatregel

Instrument voor de implementatie + document(en)

       Inwerkingtreding

Annualisering – art.20 bis

Cao (*) of AR (**)

Arbeidsroosters in het AR

Bijzondere prestatiestaat

1 februari 2017

Interne grens

-           

1 februari 2017

Europese richtlijn

-           

1 februari 2017

Vrijwillige / Onderhandelde OU

Schriftelijk akkoord voorafgaand aan de prestatie dat 6 maanden geldig is en verlengbaar is

1 februari 2017

Glijdende/dynamische roosters

Cao of AR tot organisatie van het systeem van de ‘werktijden’ in het AR + bijlagen bij het AR waarin de regels specifiek voor de onderneming worden vermeld

Systeem van tijdsopvolging

1 februari 2017 + overgangsmaatregelen tot 30 juni 2017

Deeltijdse arbeid

Schriftelijke arbeidsovereenkomst

Voor de variabele arbeidsroosters:

  • algemeen tijdelijk kader in het AR
  • schriftelijk bericht dat de te presteren roosters aankondigt

Bijhouden van een kopie van de overeenkomst op de plaats waar het AR kan worden geraadpleegd

Controle van de afwijkingen op de roosters: controledocument of opvolgingssysteem van de prestaties

1 oktober 2017 + overgangsbepalingen tot 31 maart 2018

Plus minus conto

Cao in de sector + cao in de onderneming afgesloten met alle vakbondsorganisaties vertegenwoordigd in de VA

1 februari 2017

 Nachtwerk in de e-commerce

Cao in de onderneming - AR

1 februari 2017

   (*) Collectieve arbeidsovereenkomst - (**) Arbeidsreglement

Voor informatie in verband met de andere maatregelen, zie hier voor een compleet overzicht

Auteur: Brigitte Dendooven

03/04/2017