De werkgeversbijdrage bij overbenutting van economische werkloosheid wordt in het najaar 2015 opnieuw geïnd

Auteur: Els Poelman
Datum:

Werkgevers die veel gebruik maken van economische werkloosheid betalen éénmaal per jaar een extra patronale bijdrage. De inning van de bijdrage 2015 gebeurt dit najaar.

Bijdrage voor werkgevers die niet behoren tot de bouwsector

De bijdrage is verschuldigd voor elke arbeider met meer dan 110 dagen economische werkloosheid in 2014. Het dagbedrag verhoogt met € 20,00 voor elke nieuwe schijf in de rangorde van de werkloosheidsdagen, zodat de bijdrage exponentieel stijgt naarmate de werkloosheidsdagen oplopen.

Rangorde werkloosheidsdag

Bijdrage per werkloosheidsdag

111e – 130e

131e – 150e

151e – 170e

171e – 200e

201e en volgende

€ 20,00

€ 40,00

€ 60,00

€ 80,00

€ 100,00

Voorbeeld

Arbeider met 195 dagen economische werkloosheid in 2014

(€ 20,00 x 20) + (€ 40,00 x 20) + (€ 60,00 x 20) + (€ 80,00 x 25) = € 4.400,00

Bijdrage voor werkgevers van de bouwsector

Ook hier is er een bijdrage voor elke arbeider met meer dan 110 dagen economische werkloosheid in 2014, maar er is slechts één dagbedrag.

Rangorde werkloosheidsdag

Bijdrage per werkloosheidsdag

111e en volgende

€ 46,31

Voorbeeld

Arbeider met 195 dagen economische werkloosheid in 2014

€ 46,31 x (195 – 110) = € 3.936,35

Inning in 2015

De RSZ berekent de bijdrage 2015 per werkgever op basis van de gegevens van de individuele arbeiders in de vier kwartaalaangiftes van 2014. Het resultaat wordt elektronisch meegedeeld aan het sociaal secretariaat en betrokken werkgevers ontvangen van het sociaal secretariaat de factuur met hun bijdrage.

De inning van de bijdrage 2015 is als volgt gepland:

  • voor de bouwsector berekent de RSZ de bijdrage in de loop van oktober – de facturatie gebeurt van zodra de bedragen gekend zijn bij het sociaal secretariaat;
  • voor de andere sectoren zijn berekening en facturatie gepland tegen het einde van het jaar.

Auteur: Els Poelman

07/10/2015

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.