De Vlaamse aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden kan online aangevraagd worden

Auteur: Els Poelman
Datum:

Een eerste “light” versie van de online toepassing is beschikbaar. Werkgevers die sinds 1 januari 2017 een langdurig werkzoekende hebben aangeworven kunnen vanaf nu hun incentive aanvragen.

De aanvraag van de incentive gebeurt elektronisch, individueel per betrokken werknemer en uitsluitend via de website van het departement Werk en Sociale Economie (DWSE). Sinds 19 april 2017 is een eerste versie van die online aanvraag beschikbaar.

Opstartfase

In de opstartfase, die loopt tot van 19 april tot 30 juni 2017, gaat het om een lightversie.

De aanvraag wordt geregistreerd, maar er is nog geen automatische uitwisseling van gegevens met andere databanken. Daarom wordt in de online workflow:

  • een verklaring op eer gevraagd over bepaalde gegevens, bv. het feit dat betrokkene twee jaar werkzoekend was, het aantal uren per week, het feit dat er geen cumul is met bepaalde andere subsidies…
  • een upload gevraagd van sommige documenten, bv. een kopij van de arbeidsovereenkomst

Ga naar www.werk.be, online diensten, aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden (http://www.werk.be/awi).

Definitieve controle met goedkeuring/weigering van aanvragen in de opstartfase gebeurt ten vroegste in juli, en uitbetaling ten vroegste in september –  lees verder.

Verdere planning

De Vlaamse overheid bouwt verder aan een volledig operationele online toepassing, en voorziet nog twee volgende fases:

  • Een vervolgfase in juli/augustus 2017
    De gegevensuitwisseling met andere databanken is grotendeels maar nog niet volledig gerealiseerd, zodat de werkgever nog een beperkt aantal gegevens zelf moet invullen. Het niveau van uitwisseling laat wél toe dat nieuwe aanvragen worden goedgekeurd of geweigerd binnen de maand. Vanaf juli worden ook de dossiers ingediend in april-mei-juni definitief gecontroleerd, met bericht van goedkeuring of weigering. Incentives van goedgekeurde aanvragen worden in deze fase nog niet uitbetaald.
  • Een definitieve fase vanaf september 2017
    De gegevensuitwisseling met andere databanken is volledig operationeel, en de aanvraagprocedure is volledig interactief. Alle aanvragen worden goedgekeurd of geweigerd binnen de maand. Vanaf september worden de incentives van goedgekeurde aanvragen (ook deze van de opstart- en vervolgfase) uitbetaald, en wordt de uitbetaling online opgevolgd.

Aanvraagtermijn

De aanvraagtermijn voor de incentive is:

  • voor aanwervingen in januari en februari 2017: uiterlijk 31 mei 2017;
  • voor aanwervingen vanaf 1 maart 2017: uiterlijk drie maanden na datum aanwerving

De bevoegde Minister kan de aanvraagtermijn in de opstart- en/of vervolgfase verlengen, en algemeen wordt verwacht dat dit ook zal gebeuren. We houden u verder op de hoogte.

Voorafgaande registratie

Begin maart heeft het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) een webpagina gelanceerd met informatie over de aanvraagprocedure en met een webformulier, waarin de werkgever zijn coördinaten kon registreren. Werkgevers die het webformulier invulden ontvangen ten vroegste op 19 april een gepersonaliseerd bericht van het DWSE,  met info over de aanvraagprocedure.

Opgelet: de registratie geldt niet als aanvraag. Geregistreerde werkgevers moeten evengoed voor elke betrokken werknemer de aanvraagprocedure doorlopen, ten vroegste vanaf 19 april.

Zie ook onze infoflashes van 14 februari 2017 en 2 maart 2017.

Auteur: Els Poelman

24/04/2017