De Verruimde Stagebonus

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Datum:

Naar aanleiding van de coronacrisis wordt de maatregel van de aanvullende stagebonus verdergezet en uitgebreid naar de ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden aan leerlingen in alternerende opleiding die niet in aanmerking komen voor de reguliere stagebonus. De verruimde stagebonus van 500 euro wordt toegekend tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2023.

De verruimde stagebonus

Een onderneming krijgt een verruimde stagebonus als ze voor minstens 3 maanden een leerwerkplek aanbiedt in de vorm van een duale of alternerende opleiding aan een leerling van 18 jaar of ouder. De tijdelijke verruiming wordt ingevoerd om ondernemingen aan te moedigen om jongeren uit het secundair onderwijs met leervertraging (+18 jaar) te voorzien van een leerwerkplek en van begeleiding, zodat zij gekwalificeerd kunnen uitstromen.

Deze maatregel bestond reeds voor schooljaar 2020-2021 en wordt nu verlengd. Het bedrag wordt evenwel beperkt tot 500 euro. De verruimde stagebonus geldt voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 en treedt bijgevolg retroactief in werking op 1 september 2021.

Zo hebben werkgevers in schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 recht op een reguliere stagebonus of op een verruimde stagebonus, afhankelijk van de leeftijd van de leerling op 1 september van het schooljaar waarvoor de stagebonus voor het eerst wordt aangevraagd:

  • Reguliere stagebonus (de jongere is jonger dan 18 jaar bij eerste aanvraag)
    • 500 euro bij de 1e en 2e toekenning 
    • 750 euro bij de 3e toekenning. 
  • Verruimde stagebonus (de jongere is 18 jaar of ouder bij eerste aanvraag)
    • 500 euro

De verruimde stagebonus wordt één keer per schooljaar toegekend voor elke jongere die de onderneming opleidt. De voormelde verruimde stagebonus telt niet mee voor de bepaling van het maximale aantal te ontvangen stagebonussen.

Meer informatie

Meer informatie kan u terugvinden op de website van de bevoegde overheid:

https://www.vlaanderen.be/stagebonus/aanvullende-en-verruimde-stagebonus

De bepalingen zoals hierboven beschreven werden nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.