De uitbreiding van het Covid Safe Ticket in Brussel vanaf 15 oktober is nu officieel!

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 14/10/2021 - 15:27
Laatste update: 15/10/2021 - 08:32

Het is officieel, de ordonnantie die de uitbreiding van het Covid Safe Ticket in Brussel vanaf 15 oktober 2021 regelt, werd afgelopen donderdag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Om welke sectoren gaat het? Voor wie is dit verplicht? Hoe lang? Wie kan controle uitoefenen? U kunt een antwoord op al deze vragen vinden door de FAQ van de Brusselse overheid te raadplegen.

Bronnen: ordonnantie van 14 oktober 2021 betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie, B.S. 14 oktober 2021; Covid Safe Ticket FAQ.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.