De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ): goed nieuws voor het pensioen van de zelfstandigen

Auteur: sociaal verzekeringsfonds, Compass
Datum:

De regering heeft een (voor)wetsontwerp goedgekeurd in het kader van het aanvullend pensioen voor zelfstandigen als natuurlijk persoon: de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ).

Dit voorontwerp voorziet een sociaal kader waardoor de zelfstandige als natuurlijk persoon een nieuw fiscaalvriendelijk aanvullend pensioen kan opbouwen, bovenop het Vrij Aanvullend Pensioen (VAP).

Net zoals bij het VAP, is ons sociaal verzekeringsfonds Compass de ideale partner om de zelfstandigen te begeleiden bij het opzetten van dit pensioenplan.

Deze nieuwe maatregel zou dit jaar nog doorgevoerd moeten worden.

In de maand 09/2017 zal er een sensibiliseringscampagne worden gelanceerd. Van zodra we hier meer info over hebben, brengen we jullie op de hoogte.

Auteur: sociaal verzekeringsfonds, Compass

04/08/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.