De nieuwe responsabiliseringsbijdrage

Auteur: Els Poelman
Datum:

Werkgevers die vacatures niet bij voorrang laten invullen door hun deeltijdse werknemers met inkomensgarantie-uitkering, worden voortaan gesanctioneerd via een responsabiliseringsbijdrage.

Welke werknemers zijn betrokken?

De bijdrage is mogelijk voor arbeidsovereenkomsten:

 • afgesloten ten vroegste op 01.01.2018
 • met een deeltijdse tewerkstelling
 • en waarbij de werknemer voor de inactieve uren recht heeft op een inkomensgarantie-uitkering ten laste van de RVA.

Wanneer is de bijdrage verschuldigd?

In het algemeen moet de werkgever vacante arbeidsuren bij voorrang aanbieden aan deeltijdse werknemers. Die verplichting is niet nieuw, en verloopt in grote lijnen als volgt:

 1. de deeltijdse werknemer bezorgt de werkgever een schriftelijke aanvraag voor een voltijdse tewerkstelling, of een deeltijdse tewerkstelling met een hogere wekelijkse arbeidsduur
 2. in een schriftelijke ontvangstbevestiging gaat de werkgever het engagement aan om betrokkene alle vacatures aan te bieden
 3. vervolgens is de werkgever verplicht de deeltijdse werknemer schriftelijk elke voltijdse/deeltijdse vacature mee te delen, die overeenstemt met diens huidige functie en/of past bij diens kwalificaties
 4. een geschikte vacature wordt bij voorrang ingevuld door de deeltijdse werknemer, zodat die een voltijdse tewerkstelling bekomt of een deeltijdse tewerkstelling met een hogere wekelijkse arbeidsduur.

De werkgever die deze voorrangsregel niet nakomt tegenover een deeltijdse werknemer met inkomensgarantieuitkering, wordt gesanctioneerd via de responsabiliseringsbijdrage.

In twee gevallen is de responsabiliseringsbijdrage niet verschuldigd:

 • er zijn gedurende één jaar, te rekenen vanaf de eerste aanvraag van de inkomensgarantie-uitkering bij de RVA, geen bijkomende uren beschikbaar geweest in de functie van de deeltijdse werknemer
 • de werkgever geeft de bijkomende uren aan een andere werknemer omdat ze vallen binnen het huidige werkrooster van de deeltijdse werknemer

Bedrag van de bijdrage

De bijdrage wordt geïnd door de RSZ, via aangifte in de dmfa.

Het gaat om een forfait van € 25,00:

 • per deeltijdse werknemer met inkomensgarantie-uitkering
 • per maand tijdens dewelke deze werknemer de vacante uren niet kreeg aangeboden

De bijdrage wordt op geen enkele manier pro rata omgerekend.

Bron: Programmawet van 25 december 2017 (BS 29 december 2017).

Auteur: Els Poelman

18/01/2018