De mobiliteitsenquête 2017

Auteur: Yves Stox
Datum:

Grote ondernemingen moeten ook dit jaar een diagnostiek woon-werkverkeer invullen.

Om de 3 jaar vraagt de federale overheid via deze mobiliteitsenquête de gegevens over de mobiliteit op. Dat doet ze al sinds 2005. De federale overheid vergaart zo kennis over het woon-werkverkeer binnen ondernemingen, en dat moet het mobiliteitsbeleid versterken.

De verplichting geldt ook als u geen officiële brief hebt ontvangen om aan de mobiliteitsenquête deel te nemen.

Ondernemingen met meer dan 100 werknemers

Bent u een onderneming (privésector of openbare sector) die gemiddeld meer dan 100 werknemers tewerkstelt, dan is de mobiliteitsenquête 2017 voor u verplicht.

  • Het gemiddelde wordt bepaald over de periode 1 juli 2016 tot 30 juni 2017.
  • Uitzendkrachten tellen mee (specifieke berekeningsmethode).

Per vestigingseenheid van minstens 30 werknemers moet u een aparte mobiliteitsenquête indienen.

Online indienen

U moet de mobiliteitsenquête online indienen via https://mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/woon_werkverkeer/editie_2017.

Uiterste datum : 31 januari 2018, maar stel niet uit

U moet de mobiliteitsenquête ten laatste indienen op 31 januari 2018.

Stel het invullen van de mobiliteitsenquête niet uit. Voordat u de mobiliteitsenquête online indient, moet u het advies hebben ontvangen van de werknemersvertegenwoordigers en die hebben daar twee maand de tijd voor (zie hieronder). In dat geval moet u ten laatste in november 2017 uw huiswerk hebben gemaakt.

Advies werknemersvertegenwoordigers : twee maand de tijd

U moet de informatie uit de mobiliteitsenquête bezorgen aan de ondernemingsraad of, bij gebrek hieraan, aan de vakbondsafvaardiging of, bij gebrek hieraan, aan de werknemers rechtstreeks.

U mag de mobiliteitsenquête pas online indienen nadat u het advies hebt ontvangen van de ondernemingsraad of, bij gebrek hieraan, van de vakbondsafvaardiging. De werknemersvertegenwoordigers hebben daar twee maand de tijd voor. Is er geen ondernemingsraad en geen vakbondsafvaardiging in uw onderneming, dan moet uw geen advies inwinnen.

Sancties

Bij niet naleving kunt u strafrechtelijke boete van 400 tot 4.000 euro of een administratieve geldboete van 200 tot 2.000 euro oplopen.

Mobiliteit op de politieke agenda

Mobiliteit staat meer dan ooit op de politieke agenda.

  • Lees meer over de verplichting in Brussel om een bedrijfsvervoerplan op te stellen via deze link.
  • Over de plannen om een mobiliteitsbudget in te voeren leest u meer via deze link.

Wij houden u op de hoogte via onze infoflashes.

Ondersteuning

Partena Professional biedt ondersteuning bij het invullen en indienen van de mobiliteitsenquête. U kunt een offerte aanvragen via mobility2017@partena.be.

Auteur: Yves Stox

08/08/2017