De loonbonus cao 90: nieuwe modeldocumenten vanaf 1 januari 2019

Auteur: Yves Stox
Datum:

De loonbonus cao 90 is populair: meer dan 700.000 werknemers en 640 miljoen euro in 2017. Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe modeldocumenten. Hou daar rekening mee wanneer u een nieuwe toetredingsakte of cao wilt opmaken. De elektronische procedure is er nog niet.

NIEUWE MODELDOCUMENTEN

De loonbonus kent een relatief strikte procedure. De modeldocumenten spelen daarbij een centrale rol. De werkgever moet de toetredingsakte en cao neerleggen bij de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO.

De papieren versie van deze verplichte formulieren wijzigen lichtjes.

  • Het gaat met name om de geldigheidsduur van het loonbonusplan: de datum van inwerkingtreding en einddatum worden netjes onderscheiden.
  • Nieuw is ook de verklaring dat de onderneming niet is overgegaan tot een procedure van inlichting en raadpleging met betrekking tot het collectief ontslag met sluiting van de onderneming. Sinds 1 januari 2018 kon een werkgever in dat geval geen fiscaal en sociaal gunstige loonbonus cao 90 toekennen.

Alle cao’s en toetredingsaktes die worden ondertekend vanaf 1 januari 2019 moeten opgesteld worden volgens het nieuwe model.

DOELSTELLINGEN WIJZIGEN

De toetredingsakte kan voorzien in een procedure voor een wijziging van de niveaus die voor elke doelstelling moeten worden bereikt. De cao kan de doelstellingen en de niveaus wijzigen.

Die wijzigingen kunnen enkel de toekomst betreffen. Ze kunnen dus geen betrekking hebben op een referteperiode die nog loopt of die al verstreken is. Zo wil men vermijden dat doelstellingen of niveaus worden gewijzigd als duidelijk wordt dat ze niet haalbaar zouden zijn.

De wijzigingen moeten worden neergelegd bij de griffie vóór de aanvang van de nieuwe referteperiode.

GOED PLANNEN BLIJFT BELANGRIJK

Loopt de referteperiode van het loonbonusplan van januari tot december 2019, dan moet het plan uiterlijk op 30 april 2019 zijn neergelegd bij de FOD WASO.

AAN DE SLAG

Doe geen copy-paste van vorige keer. Niet alleen omdat ook het verplichte model een klein beetje wijzigt, maar ook omdat de FOD Arbeid bovendien in de toekomst zeker en vast performanter zal kunnen controleren.

Om de modeldocumenten te raadplegen: klik hier. Wij delen graag onze ervaring. Neem met ons contact op en laat u begeleiden bij de uitwerking en toekenning van de loonbonus cao 90. Ons e-mailadres: legalpartners@partena.be.

We organiseerden ook een webinar “Belonen en motiveren van medewerkers”. Hoe werknemers motiveren om er in 2019 opnieuw voor te gaan? Op deze webpagina kunt u al het webinar opnieuw bekijken: klik hier.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.