De lijst van knelpuntberoepen en het betaald educatief verlof

Auteur: Filip Borgers
Datum:

De R.V.A. publiceerde op zijn website recent de lijst van knelpuntberoepen voor het schooljaar 2013/2014. Vaak komen dezelfde beroepen op deze lijst voor, maar soms zijn er hier en daar toch wel enkele uitzonderingen. Deze lijst is niet alleen belangrijk om weten met welk diploma je zeker aan de bak komt, tevens heeft zij een aantal belangrijke implicaties op de arbeidsrelatie van een werknemer.

Deze Infoflash wil herinneren aan het verband tussen het recht op betaald educatief verlof en de vaststelling dat de opleiding leidt tot een knelpuntberoep.

Onder bepaalde voorwaarden geeft een opleiding in een knelpuntberoep aanleiding tot betaald educatief verlof van 180u. Het volstaat echter niet dat een beroep tijdens een bepaald jaar voorkomt op de lijst met knelpuntberoepen, tevens moeten een aantal randvoorwaarden zijn vervuld.

Om recht te geven op het verhoogde urenplafond van 180u moet de gevolgde opleiding voldoen aan volgende voorwaarden:

  1. De opleiding moet worden aangevat tijdens een jaar waarin de opleiding voorkomt op de lijst van knelpuntberoepen.

Om recht te hebben op het verhoogde urenplafond moet de werknemer zijn opleiding starten in een jaar waarin de opleiding op de lijst voorkomt. De werknemer behoudt zijn recht op het verhoogde urenplafond gedurende de volgende jaren, zelfs al verdwijnt de opleiding van de lijst.

De inschrijvingsattesten werden nog niet aangepast. Het is aan de werkgever om na te gaan of de werknemer recht heeft op 180u betaald educatief verlof of niet.

  1. De opleiding geeft aanleiding tot een diploma of getuigschrift van een hoger niveau dan datgene waarover de werknemer reeds beschikt.

Ook dit wordt nergens geattesteerd. In voorkomend geval kan de werkgever gebruik maken van het modelformulier van de F.O.D. Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Nederlandstalige lijst

Franstalige lijst

Auteur: Filip Borgers

10/07/2013