De gemeente Hechtel - Eksel erkend als toeristisch centrum

Auteur: Brigitte Dendooven (Legal expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 17/03/2023 - 15:52
Laatste update: 17/03/2023 - 15:53

Het volledige grondgebied van de gemeente Hechtel - Eksel  wordt erkend als toeristisch centrum. Deze erkenning heeft gevolgen voor de tewerkstelling van werknemers op zondag.

In principe is het verboden om op zondag te werken. Maar onder bepaalde voorwaarden wordt dit in toeristische centra toch toegestaan.

De kleinhandelszaken en kapperssalons gelegen in toeristische centra  kunnen elke zondag werknemers tewerkstellen op basis van een beurtrol. Elke werknemer mag individueel maximaal 39 zondagen per kalenderjaar tewerkgesteld worden.

Het toeristisch centrum moet ‘officieel’ erkend worden door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op basis van een dossier en bewijsstukken waaruit het toeristisch karakter van de locatie blijkt. De erkenning wordt toegekend voor onbepaalde duur.

Dat is het geval voor het volledige grondgebied van de gemeente Hechtel - Eksel.

Bron: Ministerieel besluit van 9 maart 2023 tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra, B.S., 14 maart 2023.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.