De ene elektrische fiets is de andere niet

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Elektrische fietsen doen volop hun intrede in de bedrijfswereld. Enerzijds worden ze gebruikt door werknemers voor hun woon-werkverplaatsingen, anderzijds kan een werkgever bedrijfsfietsen ter beschikking stellen aan zijn personeel. In deze infoflash onderzoeken we in hoeverre een elektrische fiets onder het begrip fiets valt voor de toepassing van de fiscale reglementering.

Varianten van de elektrische fiets

Er zijn twee types van elektrische fietsen op de markt:

  • De klassieke elektrische fiets die voldoet aan volgende voorwaarden:
    • er moet sprake zijn van trapondersteuning, dit betekent dat de bestuurder zelf moet meetrappen om vooruit te komen, waarbij de elektrische motor extra kracht oplevert en dat de motor ook stilvalt wanneer de bestuurder niet trapt;
    • er is slechts ondersteuning van de motor tot een snelheid van 25 km/u;
    • het geleverde vermogen bedraagt maximaal 250 Watt.
  • De zogenaamde “speed pedelecs”, dit zijn licht gemotoriseerde tweewielers met trapondersteuning die snelheden kunnen halen tot 45 km/uur. Op dit moment worden deze snelle elektrische fietsen volgens de Belgische wegcode niet beschouwd als een fiets maar als een bromfiets klasse B.

Fiets in de fiscale wetgeving

Om als fiets te kunnen worden beschouwd met het oog op de toepassing van de fiscale reglementering moet de elektrische fiets voldoen aan de drie voormelde voorwaarden van de klassieke elektrische fiets. Dit heeft een impact op de volgende voordelen.

Fietsvergoeding

De kilometervergoeding die wordt toegekend aan een werknemer of bedrijfsleider voor werkelijk met de fiets gedane verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling wordt voor een bedrag van maximum 0,22 EUR/km (inkomstenjaar 2016) vrijgesteld van inkomstenbelasting.

Voldoet de elektrische fiets niet aan de voorwaarden van de klassieke elektrische fiets dan zal de vergoeding die de werkgever toekent voor de woon-werkverplaatsingen beschouwd worden als een belastbaar inkomen. Er geldt wel een fiscale vrijstelling van maximum 380 EUR voor zover de werknemer in zijn aangifte in de personenbelasting kiest voor de aftrek van de forfaitaire beroepskosten. Bedrijfsleiders kunnen deze vrijstelling niet genieten.

Terbeschikkingstelling van een fiets en toebehoren

Het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een fiets en de toebehoren, met inbegrip van de onderhouds- en stallingskosten, is vrijgesteld van belastingen in hoofde van de werknemer en de bedrijfsleider. Het is wel vereist dat die fiets daadwerkelijk gebruikt wordt voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling.

De vrijstelling geldt zowel voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling als voor andere verplaatsingen (zuivere privé-verplaatsingen).

De bovenstaande vrijstelling geldt enkel als de elektrische fiets voldoet aan de voorwaarden van de klassieke elektrische fiets. De zogenaamde speed pedelecs vallen niet onder deze fiscale vrijstellingsregel.

Voor deze speed pedelecs zullen bijgevolg de algemene regels van toepassing zijn die gelden bij de toekenning van een voordeel van alle aard. De werknemer of bedrijfsleider zal belast worden op basis van de werkelijke waarde van het voordeel.

Bron: Vr. en Antw. Kamer 2015-2016, 16 februari 2016, nr. 54/067, 65 (Vr. nr. 807 J. Van den Bergh).

Auteur: Peggy Criel

26/07/2016

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.