De elektronische loonbonus cao 90: vanaf 1 januari 2019?

Auteur: Yves Stox
Datum:

De loonbonus cao 90 is populair. De meest recente cijfers uit 2017 zijn sprekend: meer dan 700.000 werknemers, meer dan 640 miljoen euro, een verdriedubbeling van het aantal bonusdossiers in tien jaar.

CONTROLE EN PROCEDURE

De loonbonus kent niettemin een relatief strikte procedure. De werkgever moet het ontwerp van bonusplan (toetredingsakte) indienen bij de FOD Arbeid. Daar controleert men niet alleen de vorm, maar ook de inhoud. Zijn de doelstellingen wel “objectief meetbaar en verifieerbaar”? Gelden ze wel voor een “welomschreven groep van werknemers”? Worden individuele doelstellingen uitgesloten?

Door die toename van het aantal bonusdossier moet het niet altijd makkelijk zijn om die controle correct en volledig uit te voeren. Daarom stelt de FOD Arbeid voor om het indienen en het verwerken van al die dossiers te vereenvoudigen via een elektronische procedure.

VANAF WANNEER?

Vanaf 2019 kan de procedure ook elektronisch verlopen. De exacte datum is nog niet bekend. De initiële streefdatum van 1 januari 2019 lijkt niet meer realistisch. U kunt zich voorstellen dat er heel wat IT-ontwikkeling bij komt kijken. Denk bijvoorbeeld aan de elektronische ondertekening met de eID.

In een eerste fase zult u als werkgever kunnen kiezen: een procedure op papier of een elektronische procedure. Op termijn zullen de papieren modellen wel verdwijnen.

AAN DE SLAG

Doe geen copy-paste van vorige keer. Niet alleen omdat ook het verplichte model een klein beetje wijzigt. De FOD Arbeid zal in de toekomst zeker en vast performanter kunnen controleren.

Wij delen graag onze ervaring. Neem met ons contact op en laat u begeleiden bij de uitwerking en toekenning van de loonbonus cao 90. Ons e-mailadres: legalpartners@partena.be.

VERGEET DE WINSTPREMIE NIET!

U kunt de winstpremie combineren met de loonbonus cao 90 In het maandelijks memento van oktober geven we concrete tips.

We organiseerden ook een webinar “Belonen en motiveren van medewerkers”. Hoe werknemers motiveren om er in 2019 opnieuw voor te gaan? Op deze webpagina kunt u al het webinar opnieuw bekijken: klik hier.