De Aanvullende Stagebonus

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Datum:

De Vlaamse Regering kent voor het schooljaar 2020-2021 een aanvullende stagebonus toe aan ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden. Deze aanvullende stagebonus van 1000 EUR komt bovenop de bestaande stagebonus en kent soepelere voorwaarden.

De stagebonus

Aan de bestaande stagebonus wordt niets gewijzigd.

De stagebonus is een premie voor elke werkgever met vestigingsplaats in het Vlaamse Gewest die een jongere opleidt of tewerkstelt in het kader van een  duale of alternerende opleiding.

De stagebonus wordt één maal per schooljaar betaald per tewerkgestelde jongere. De werkgever kan de bonus maximum driemaal ontvangen per jongere. Bij de eerste en tweede toekenning bedraagt de bonus € 500, bij de derde toekenning is dit € 750.

Voorwaarden:

  • de onderneming en de jongere hebben een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding (OAO, SAO of deeltijdse arbeidsovereenkomst).
  • De jongere werd opgeleid bij een werkgever in het Vlaamse Gewest. 
  • De jongere werd in het schooljaar waarvoor de stagebonus wordt aangevraagd minstens 3 maanden in uw onderneming opgeleid.
  • De jongere is jonger dan 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor de bonus voor het eerst wordt aangevraagd. Deze voorwaarde geldt alleen bij de eerste aanvraag die tot een goedkeuring leidt. Ontving de jongere zelf, u of een andere werkgever eerder al een bonus voor deze jongere? Dan vervalt de leeftijdsvoorwaarde.
  •  De onderneming vraagt de stagebonus aan voor 31 december na het einde van het schooljaar 

Nieuw: de aanvullende stagebonus

Voor het schooljaar 2020-2021 kan een aanvullende stagebonus worden toegekend aan een onderneming onder volgende voorwaarden:

  • De jongere werd opgeleid bij een werkgever in het Vlaamse Gewest. 
  • De jongere werd in het schooljaar waarvoor de stagebonus wordt aangevraagd minstens 3 maanden in uw onderneming opgeleid.

De aanvullende stagebonus bedraagt 1000 EUR.

De aanvullende stagebonus wordt één keer per schooljaar toegekend voor elke jongere die wordt opgeleid door de onderneming. Dit besluit treedt retroactief in werking vanaf 1 september 2020.

De aanvullende stagebonus telt niet mee voor de bepaling van het maximale aantal te ontvangen stagebonussen.

Meer informatie

Meer informatie kan u terugvinden op de website van de bevoegde overheid.

De bepalingen zoals hierboven beschreven werden nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Bron:

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.