De aanpassingen van de lonen voor september 2019 zijn online!

Datum:

De aanpassingen van de lonen voor september 2019 zijn beschikbaar.

Raadpleeg de rubriek Loonaanpassingen volgens de sociale actualiteit.

Ter herinnering, de huidige indexcijfers van de consumptieprijzen (officiële index, gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex) zijn beschikbaar in de rubriek Prijzenindex.

In de sectorale informatie krijgt u meer details over de arbeids- en loonvoorwaarden voor de belangrijkste activiteitensectoren.