Creatie tweede pensioenpijler voor zelfstandige natuurlijke personen

Auteur: Compass
Datum:

Recent werd een wetsontwerp neergelegd op de tafel van de Ministerraad, om zelfstandigen toe te laten bijdragen te betalen voor de tweede pensioenpijler.

Dit wetsontwerp viseert twee belangrijke objectieven :

  • De verschillende pensioenstelsels progressief harmoniseren
  • Het pensioen van zelfstandigen, dat momenteel nog minder bedraagt dan dit van werknemers, opwaarderen,

Momenteel is de tweede pensioenpijler enkel toegankelijk voor zelfstandigen in een vennootschap. Dankzij dit nieuwe wetsontwerp zal de tweede pensioenpijler veralgemeend worden voor alle zelfstandigen.

Zelfstandige fysieke personen, meewerkende echtgenoten en zelfstandige helpers zullen dezelfde toegang tot de tweede pijler krijgen als zelfstandigen in een vennootschap. Dezelfde regels zullen ook voor hen ven toepassing zijn :

  • De regel van 80% : de som van het wettelijk pensioen en de intresten uit de tweede pijler mag niet meer bedragen dan 80% van de vorige netto-inkomsten.
  • Fiscale aftrekbaarheid : de betaalde premies zijn aan 30% aftrekbaar indien de regel van 80% gerespecteerd wordt.

Dit wetsontwerp zou in werking moeten treden op 1 januari 2017.

Auteur: Compass

05/08/2016