COVID-19: verlenging van de flitscontroles op telewerk in de tertiaire sector (februari 2021)

Auteur: Leen Lafourt (Legal Expert)
Datum:

De in januari reeds aangekondigde flitscontroles op de naleving van het verplichte telewerk in de tertiaire sector (= de dienstensector), worden met 1 maand verlengd. Bijgevolg kunnen er dus ook in februari nog nationale controles gehouden worden.

Hoe u zich het best kan voorbereiden op deze aangekondigde controles leest u hieronder.

Wie wordt geviseerd?

Deze actie is gericht op de naleving van het verplichte telewerk in de tertiaire sector, dit is de dienstensector.

Hoe kan u zich voorbereiden?

In een vraag aan een expert leggen we uit wat de rechten en plichten van de werkgever zijn bij een sociale inspectie.

De checklist van de SIOD

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft een specifieke checklist COVID-19 opgesteld. Deze checklist bevat bepalingen met betrekking tot:

  • handhygiëne,
  • social distancing,
  • algemene hygiëne,
  • ventilatie,
  • contacten met derden (uitzendkrachten, leveranciers, klanten, aannemers, …),
  • specifieke maatregelen voor de horecasector en andere eet- en drankaangelegenheden,
  • maatregelen in verband met verplichte sluiting (kapperszaak/barbier, nagelstudio, massagesalon, schoonheidsinstituut, niet-medische pedicure, tatoeage- en piercingssalon),
  • verplichting tot tele(thuis)werk.

De sociaal inspecteur kan ook overgaan tot nazicht van het register van buitenlandse werknemers en het Passenger Locator Form (PHPLF).

Tot slot bestaat er ook nog een checklist COVID-19 specifiek voor de dienstenchequebedrijven.

Na een eerste periode waarin de aangekondigde controles een eerder informatief en preventief karakter hadden, gaat men nu over tot een meer repressief beleid met betrekking tot de naleving van de COVID-19 maatregelen. De inspectiediensten zullen nu verbaliseren wanneer zij zwaarwichtige inbreuken vaststellen.

Juridische ondersteuning

Indien u naar aanleiding van deze controle specifieke vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met onze Legal Partners op 02/549.30.10 of via legalpartners@partena.be.

En daarna?

Deze blitzactie mag ons niet doen vergeten dat we de sociale wetgeving iedere dag van het jaar moeten naleven. Onaangekondigde controles kunnen nog steeds plaatsvinden om dit te helpen verwezenlijken.

Andere sectoren

De volgende flitscontroles worden na goedkeuring van het Actieplan 2021 gepubliceerd. Wij zullen niet nalaten u onmiddellijk te informeren van zodra hierover meer bekend is.

 

Bron: Website SIOD: Flitscontroles: telewerk in de tertiaire sector (januari en februari 2021).

 

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.