‘Covid-19’-telewerk: cao nr. 149 verlengd door cao nr. 149/2

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Datum:

Telewerk is een van de maatregelen die in de ondernemingen worden ingevoerd ter bestrijding van Covid-19.

Om dit soort telewerk te omkaderen en het goede verloop ervan te vrijwaren, heeft de Nationale Arbeidsraad op 7 december 2021 collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 149/2 gesloten.

Deze overeenkomst verlengt cao nr. 149, die van kracht is tot 31 december 2021.

Cao nr. 149/2 is gesloten voor bepaalde tijd, van 1 januari 2022 tot 31 maart 2022.

Voor meer informatie over cao 149, raadpleeg de Infoflash van 3 februari 2021.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149/2 van 7 december 2021 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis, www.cnt-nar.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.