Coronavirus: werkloosheidsuitkering van kunstenaars

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

De maatregelen met betrekking tot het bevriezen van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen van kunstenaars worden verlengd tot 30 juni 2021.

Twee nieuwe maatregelen betreffende de werkloosheidsuitkeringen van kunstenaars gaan met terugwerkende kracht in op 1 januari 2021, en zullen op 1 juli 2021 niet langer van toepassing zijn:

  • Werknemers in de culturele sector kunnen prestaties die eventueel in de periode van 14 maart 2020 tot en met 30 juni 2021 zijn verricht doen gelden om tijdelijk recht op werkloosheidsuitkeringen te verwerven;
  • De minimumwerkloosheidsuitkering voor werklozen die behoren tot de groep van intermitterende werknemers in de artistieke sector wordt tijdelijk verhoogd tussen 1 januari en 1 juli 2021. Deze verhoging van het minimumbedrag van de uitkering is bedoeld voor deze werklozen, ongeacht de datum waarop zij werkloos zijn geworden.

 

Bronnen:

  • koninklijk besluit tot verlenging van diverse maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 2021 betreffende het toekennen van een toeslag voor werknemers die in 2020 tijdelijk werkloos werden gesteld, artikels 11 tot 14, B.S. 07.05.2021;
  • koninklijk besluit tot aanvulling van de maatregelen genomen door de wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector en tot tijdelijke verhoging van de minima van de uitkeringen van sommige werknemers tewerkgesteld in de artistieke sector, B.S. 07.05.2021; 
  • onze infoflashes van 30 juli 2020 en van 25 januari 2021.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.