Coronavirus: werken bij een andere werkgever tijdens een loopbaanonderbreking: verlenging tot 30 september 2021

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

De maatregel die de werknemer met loopbaanonderbreking toestaat om bij een andere werkgever te werken die behoort tot de zorg- en onderwijssector of die een instelling/centrum exploiteert dat belast is met contactopsporing, wordt verlengd tot 30 september 2021.

Meer info ? Werken bij een andere werkgever tijdens een loopbaanonderbreking: verlenging tot 30 juni 2021

Bronnen: wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 29.07.2021 ; RVA.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.