Coronavirus: wat met telewerk vanaf 18 februari?

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Datum:

Zoals aangekondigd tijdens het Overlegcomité van 11 februari 2022 wordt telewerk aanbevolen vanaf 18 februari 2022.

In een Koninklijk Besluit van 17 februari 2022 wordt verduidelijkt dat dit het geval zal zijn:

  • bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, welke grootte zij ook hebben
  • voor alle personen die er werkzaam zijn, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie

tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Als gevolg van deze versoepeling zal het volgende vanaf 18 februari 2022 niet meer van toepassing zijn:

  • de verplichting, voor de werkgever, om de personen werkzaam in zijn vestigingseenhe(i)d(en), ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, die niet kunnen telewerken een attest of elk ander bewijsstuk te bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de arbeidsplaats bevestigt;
  • de verplichting, voor de werkgever, om terugkeermomenten naar de werkvloer te organiseren;
  • de verplichting, voor de werkgever, om de maandelijkse telewerkaangifte in te dienen;
  • het verbod, voor ondernemingen, om teambuildings (met fysieke aanwezigheid) en bedrijfsevenementen op de arbeidsplaats te organiseren.

De volgende verplichtingen blijven daarentegen wel van toepassing:

  • telewerk moet worden verricht in overeenstemming met de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden;
  • de passende preventiemaatregelen moeten genomen worden om de naleving van de regels van social distancing en een maximaal niveau van bescherming te garanderen.

Bron: Koninklijk Besluit van 17 februari 2022 houdende wijziging van het Koninklijk Besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken, B.S. 17 februari 2022.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.