Coronavirus: Wat met de IBO?

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Datum:

De maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus hebben een grote impact op veel aspecten van het bedrijfsleven.  Ook de individuele beroepsopleidingen (IBO) blijven niet gespaard. We geven een overzicht van de huidige stand van zaken.

Verderzetting van IBO

Mits de regels inzake social distancing kunnen gerespecteerd worden, is er geen reden om de IBO stop te zetten. De RVA bevestigt dat zij de voordelen voor IBO-cursisten (met name het behoud van de werkloosheidsuitkering) zullen blijven toekennen zolang de IBO daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Er moet dus wel effectief een opleiding worden gegeven. In sommige bedrijven zal dit mogelijk zijn, in andere niet.

Premie voor cursisten bij stopzetting IBO

IBO-cursisten waarvan de IBO-overeenkomst werd stopgezet ingevolge de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus ontvangen uitzonderlijk toch een premie. Deze premie bedraagt 70% van de premie waar zij recht op hadden op het ogenblik van de stopzetting van de IBO-overeenkomst. De premie wordt maandelijks toegekend.

Het recht op de premie wordt toegekend voor de IBO-overeenkomsten die liepen op 12 maart 2020 en voor de IBO-overeenkomsten die zijn opgestart na 12 maart 2020.

De premie wordt toegekend voor de initiële duurtijd van de IBO-overeenkomst. Deze periode wordt echter beperkt tot 12 juni 2020.

Update: Per ministerieel besluit van 23 april 2020 werd de geldigheidsduur van deze premie beperkt tot 14 mei 2020.

Tijdelijke werkloosheid na afloop van IBO

Als de IBO-overeenkomst niet wordt stopgezet, blijft de werkgever verplicht om na afloop van de IBO-overeenkomst een arbeidsovereenkomst aan te bieden. 

De RVA heeft bevestigd dat het mogelijk is om de werknemers die na afloop van hun IBO bij de werkgever in dienst treden onmiddellijk tijdelijk werkloos te stellen: Wanneer een IBO normaal ten einde loopt en onmiddellijk wordt gevolgd door een arbeidsovereenkomst waarbij ook onmiddellijk tijdelijke werkloosheid wordt ingevoerd, dan zal de RVA de uitkeringen als tijdelijk werkloze toekennen.

Dit standpunt geldt voor arbeidsovereenkomsten die aanvatten na 29.03.2020 (Bron: RVA.be > FAQ).

In andere omstandigheden wordt er door de RVA niet aanvaard dat een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten om onmiddellijk gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid, maar voor arbeidsovereenkomsten na de IBO wordt dit dus wel toegestaan.

Opgelet: tijdelijke werkloosheid wordt enkel toegestaan als de IBO normaal ten einde loopt. Als er vroegtijdig een einde wordt gesteld aan de IBO en men dan een arbeidsovereenkomst aanbiedt, dan zal RVA de uitkeringen als tijdelijk werkloze weigeren.

Meer informatie

Bron :

  • https://www.rva.be/nl
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in artikel 90 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, BS 31 maart 2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.