Coronavirus: wanneer is telewerk verplicht?

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Datum:

Telewerk maakt deel uit van de maatregelen waarover de Nationale Veiligheidsraad op dinsdag 17 maart 2020 heeft beslist ter bestrijding van het coronavirus, net zoals de verplichte sluiting van bepaalde ondernemingen (bv. restaurants). Betekent dit dan dat telewerk verplicht is? Het antwoord verschilt naargelang het bedrijf al dan niet deel uitmaakt van de cruciale sectoren en de essentiële diensten.

Bedrijf van de cruciale sectoren en de essentiële diensten

Telewerk is niet verplicht:

  • noch in bedrijven van de cruciale sectoren;
  • noch in de essentiële diensten.

Dit is de lijst van de betrokken bedrijven en diensten (vanaf pagina 6).

Concreet betekent dit dat als uw bedrijf in bovenstaande lijst is opgenomen, u niet ertoe gehouden bent om een beroep te doen op telewerk.

Anderzijds moet u, in de mate van het mogelijke, dit implementeren en de regels van social distancing (minimaal 1,5 meter afstand tussen elke persoon) toepassen. Naar onze mening is dit een beoordeling die zal moeten gebeuren met inachtneming van de specifieke elementen van de situatie van het bedrijf.

Niet essentieel bedrijf

Telewerk is verplicht in niet essentiële bedrijven, d.w.z. bedrijven die niet in de bovenvermelde lijst zijn opgenomen.

Concreet betekent dit dat als uw bedrijf als niet essentieel wordt beschouwd (ongeacht haar grootte), de volgende maatregelen gelden:

  • u moet telewerk toepassen voor alle werknemers wiens functie zich ertoe leent;
  • u moet de werknemers wiens functie zich niet leent tot telewerk blijven tewerkstellen, volgens de "gebruikelijke" modaliteiten. Daarbij moet u wel de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing (minimaal 1,5 meter afstand tussen elke persoon) te garanderen. Deze regel is ook van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever.

Als u al deze maatregelen niet kunt respecteren, moet u uw bedrijf sluiten. Naar onze mening zal deze onmogelijkheid beoordeeld worden met inachtneming van de specifieke elementen van de situatie van het bedrijf.

Bij een sluiting kunt u een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Opgelet! Het bedrijf zal ook worden gesloten als het, ondanks een eerste vaststelling door de politie, nog steeds niet de regels van social distancing respecteert.

Raadpleeg de website van de RVA voor meer info.

Bron: Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken, B.S. 23 maart 2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.