Coronavirus Waals Gewest: vergoeding voor inrichtingen die dicht bleven na 1 mei 2021

Auteur: Béatrice Verelst (Legal Expert)
Datum:

Sinds 1 mei konden sommige inrichtingen gedeeltelijk heropenen (horecasector), andere helemaal niet. De Waalse regering creëert een nieuwe vergoeding voor hen.

Mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u deze vergoeding aanvragen op het platform www.indemnitécovid.wallonie.be vanaf 28 julie tot en met 27 augustus 2021.

Hebt u recht op deze vergoeding?

Om recht te hebben op deze vergoeding, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:  

  • U bent een zeer kleine, kleine of middelgrote onderneming OF een natuurlijke persoon die zijn beroepsactiviteit in hoofdberoep uitoefent en sociale bijdragen dient te betalen;
  • U bent actief in de B2C-sectoren die op 1 mei 2021 nog gesloten waren;
  • U hebt minstens 50% van uw omzet verloren in K2/2021 in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019, als gevolg van de maatregelen die genomen zijn om de pandemie te bestrijden;
  • U hebt een hoofdactiviteit die valt onder een van de volgende NACE-codes:

Beschrijving van de activiteit

NACE-code

Eetgelegenheden met volledige bediening

56.101

Eetgelegenheden met beperkte bediening

56.102

Catering

56.210

Overige eetgelegenheden

56.290

Cafés en bars

56.301

Discotheken, dancings en dergelijke

56.302

Andere drinkgelegenheden

56.309

Vertoning van films

59.140

Organisatie van congressen en beurzen

82.300

Sport- en recreatieonderwijs

85.510

Cultureel onderwijs

85.520

Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen

90.021

Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke

90.041

Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten

90.042

Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties

91.030

Botanische tuinen en dierentuinen

91.041

Loterijen en kansspelen

92.000

Exploitatie van sportaccommodaties

93.110

Activiteiten van voetbalclubs

93.121

Activiteiten van tennisclubs

93.122

Activiteiten van overige balsportclubs

93.123

Activiteiten van wielerclubs

93.124

Activiteiten van vechtsportclubs

93.125

Activiteiten van watersportclubs

93.126

Activiteiten van paardensportclubs

93.127

Activiteiten van atletiekclubs

93.128

Activiteiten van overige sportclubs

93.129

Fitnesscentra

93.130

Overige sportactiviteiten n.e.g.

93.199

Exploitatie van kermisattracties

93.211

Exploitatie van pret- en themaparken

93.212

Exploitatie van snooker- en biljartenzalen

93.291

Exploitatie van recreatiedomeinen

93.292

Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten

93.299

Sauna’s, solaria, baden enz.

96.040

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

De vergoeding is gelijk aan een forfaitair bedrag van:

  • € 4.000 tot € 12.000 voor alle hierboven vermelde NACE-codes behalve 56.302 (dancings)
  • € 8.000 tot € 24.000 voor dancings.

Er werden echter maximumbedragen vastgesteld op basis van uw personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten (VTE).

Het aantal VTE is gelijk aan: het gemiddeld aantal werknemers, in 2019 tewerkgesteld via een arbeidsovereenkomst in de gezamenlijke bedrijfszetels van de onderneming die overeenstemmen met de arbeidseenheden (JAE), berekend op grond van de multifunctionele aangiften bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de vier kwartalen van 2019.

NACE-code

VTE 0

VTE >0 tot <10

VTE 10 tot <50

VTE 50 en +

Alle bovenstaande NACE-codes behalve 56.302

€ 4.000

€ 6.000

€ 9.000

€ 12.000

56.302 (dancings)

€ 8.000

€ 12.000

€ 18.000

€ 24.000

Wat moet u doen?

U moet deze vergoeding aanvragen op www.indemnitécovid.wallonie.be (vergoeding 22) vanaf 28 julie tot en met 28 augustus 2021.

 

Bron: Besluit van de Waalse Regering van 01.07.2021 betreffende de toekenning van een tegemoetkoming in de vorm van een vrijwaringsmechanisme in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19, M.B. 08.07.2021.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.