Coronavirus Waals Gewest: vergoeding voor de onrechtstreeks getroffen sectoren

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Het Waals Gewest kent een vergoeding toe aan sectoren die onrechtstreeks getroffen worden door sluitingsbeslissingen.

Deze vergoeding kan online aangevraagd worden op www.indemnitecovid.wallonie.be vanaf 27 mei 2021.

Hebt u recht op de vergoeding?

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Een vestigingseenheid hebben in het Waals Gewest vóór 1 januari 2021;
  • Een zeer kleine, kleine of middelgrote onderneming zijn of een natuurlijke persoon die een activiteit in hoofdberoep uitoefent en die, rekening houdend met zijn beroepsinkomsten, sociale bijdragen dient te betalen;
  • Een omzetverlies aantonen van ten minste 50% in het 1e kwartaal van 2021 ten opzichte van het 1e kwartaal van 2019;
  • Met inbegrip van deze vergoeding niet meer dan € 1.800.000 aan steun uit hoofde van de tijdelijke kaderregeling ontvangen hebben;
  • Een activiteit uitoefenen die onder een van de volgende NACE-codes valt:

Beschrijving van de activiteit

NACE-code

Exploitatie van taxi’s

49.320

Overige activiteiten van gespecialiseerde designers

74.109

Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen

74.201

Overige fotografische activiteiten

74.209

Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden

77.293

Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel

77.294

Verhuur en lease van bloemen en planten

77.296

Verhuur en lease van tenten

77.392

Reisbureaus

79.110

Reisorganisatoren

79.120

Toeristische informatiediensten

79.901

Overige reserveringsactiviteiten

79.909

 

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

Het bedrag van de vergoeding hangt af van uw personeelsbestand en de omvang van uw omzetverlies.

Het personeelsbestand is het gemiddeld aantal werknemers, in 2019 tewerkgesteld via een arbeidsovereenkomst in de gezamenlijke bedrijfszetels van uw onderneming die overeenstemmen met de arbeidseenheden (JAE), berekend op grond van de DmfA-aangiften voor de 4 kwartalen van 2019.

De vergoeding is gelijk aan 30% van de omzet voor het 1e kwartaal van 2019. De vergoeding bedraagt:

Minimum

Maximum

Omzetverlies

Personeelsbestand

€ 4.500

€ 7.500

Tussen 50 en 75%

0

€ 4.500

€ 15.000

Tussen 50 en 75%

0 ˂ 10

€ 4.500

€ 30.000

Tussen 50 en 75%

10 ˂50

€ 4.500

€ 60.000

Tussen 50 en 75%

˃50

€ 5.625

€ 9.375

Meer dan 75%

0

€ 5.625

€ 18.750

Meer dan 75%

0 ˂ 10

€ 5.625

€ 37.500

Meer dan 75%

10 ˂ 50

€ 5.625

€ 75.000

Meer dan 75%

˃ 50

Als uw onderneming tussen 1 januari 2019 en 31 december 2020 opgericht is, wordt uw vergoeding forfaitair vastgesteld op € 4.500.

Deze vergoeding wordt slechts eenmaal toegekend per onderneming die ingeschreven is in de KBO.

Wat moet u doen?

U moet deze vergoeding aanvragen op www.indemnitecovid.wallonie.be (‘indemnité 13’).

Het formulier is beschikbaar vanaf  27 mei 2021 tot 26 juni 2021.

Bron: Besluit van de Waalse Regering van 22 april 2021 betreffende de toekenning van een specifieke vergoeding ten gunste van bepaalde sectoren die onrechtstreeks worden getroffen door sluitingsbeslissingen in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19, B.S. 30.04.2021

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.