Coronavirus Waals Gewest: vergoeding voor de horecasector

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Het Waals Gewest kent een vergoeding toe aan de horecasector, die in maart en april 2021 verplicht gesloten was.Deze vergoeding kan online aangevraagd worden op www.indemnitecovid.wallonie.be vanaf 7 mei 2021 tot 6 juni 2021.De overige sluitingsperiodes in de horecasector werden gedekt door andere vergoedingen.

Hebt u recht op de vergoeding?

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Een vestigingseenheid hebben in het Waals Gewest vóór 5 maart 2021;
  • Een zeer kleine, kleine of middelgrote onderneming zijn of een natuurlijke persoon die een activiteit in hoofd- of bijberoep uitoefent en die, rekening houdend met zijn beroepsinkomsten, sociale bijdragen dient te betalen;
  • Een activiteit uitoefenen die onder een van de volgende NACE-codes valt:

Beschrijving van de activiteit

NACE-code

Eetgelegenheden met volledige bediening

56.101

Eetgelegenheden met beperkte bediening

56.102

Catering

56.210

Cafés en bars

56.301

Discotheken, dancings en dergelijke

56.302

Andere drinkgelegenheden

56.309

 

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

Het bedrag van de vergoeding hangt af van uw personeelsbestand.

Het personeelsbestand is het gemiddeld aantal werknemers, in 2019 tewerkgesteld via een arbeidsovereenkomst in de gezamenlijke bedrijfszetels van uw onderneming die overeenstemmen met de arbeidseenheden (JAE), berekend op grond van de DmfA-aangiften voor de 4 kwartalen van 2019.

Als uw onderneming in 2020 opgericht is, wordt het personeelsbestand berekend over het gemiddeld aantal werknemers in 2020.

Het bedrag van de vergoeding is als volgt vastgesteld: 

Personeelsbestand

Bedrag van de vergoeding

0

€ 4.000

0 ˂ x ˂ 5

€ 6.500

5 ≤ x ˂ 10

€ 9.500

≥ 10

€ 12.000

Deze vergoeding wordt slechts eenmaal toegekend per onderneming die ingeschreven is in de KBO.

Wat moet u doen?

U moet deze vergoeding aanvragen op www.indemnitecovid.wallonie.be (‘indemnité 14’).

Het formulier is beschikbaar vanaf 7 mei 2021 tot 6 juni 2021.

Bron: Besluit van de Waalse Regering van 22 april 2021 betreffende de toekenning van een aanvullende tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen in de horecasector die bij beslissing gesloten worden in het kader van crisis van het coronavirus COVID-19, B.S. 30.04.2021

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.