Coronavirus Waals Gewest: nieuwe vergoeding voor vzw's – vergoeding 17

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

De Waalse regering kent een nieuwe vergoeding toe aan vzw's die op 19 oktober en 2 november 2020 verplicht moesten sluiten, op voorwaarde dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Deze steun is nu voor u toegankelijk via het onlineplatform van het Waals Gewest. U moet deze vergoeding uiterlijk aanvragen op 28 oktober 2021.

Heeft u recht op deze steun?

U moet:

 • een vzw zijn;
 • aan de btw onderworpen zijn;
 • (in 2021) ten minste 1 persoon met een arbeidsovereenkomst tewerkstellen en minder dan 250 personen (in VTE in 2021) in dienst hebben;
 • een economische activiteit uitoefenen, namelijk het aanbieden van goederen of diensten op een bepaalde markt;
 • een economisch karakter als maatschappelijk doel hebben;
 • een financiering uit publieke bronnen hebben die niet meer dan 50% bedraagt, met uitzondering van werkgelegenheidssteun, op basis van de goedgekeurde rekeningen voor 2019;
 • geen COVID-steun hebben ontvangen die door een andere deelstaat is toegekend in het kader van de COVID-19-crisis voor een bedrag dat hoger is dan het minimumbedrag van de tegemoetkoming.

Hoeveel bedraagt de steun?

Het bedrag van uw steun hangt af van uw activiteitensector (op basis van uw NACE-code) en het aantal werknemers (uitgedrukt in voltijdse equivalenten).

Dit aantal stemt overeen met het gemiddelde aantal werknemers in 2019 dat tewerkgesteld was via een arbeidsovereenkomst in de gezamenlijke bedrijfszetels van uw vzw die overeenstemmen met de arbeidseenheden (JAE), berekend op grond van uw DmfA-aangiften voor de 4 kwartalen van 2019.

Sectoren gesloten sinds 19 oktober 2020 (luik A)

U moet:

 • een vestigingseenheid hebben in het Waals Gewest en uw activiteit uitoefenen vóór 19 oktober 2020;
 • uw activiteit verplicht hebben stopgezet;
 • een activiteit uitoefenen die onder een van de volgende NACE-codes valt:

NACE-code

Beschrijving van de activiteit

56.101

Eetgelegenheden met volledige bediening

56.102

Eetgelegenheden met beperkte bediening

56.301

Cafés en bars

56.302

Discotheken, dancings en dergelijke

56.309

Andere drinkgelegenheden

93.110

Exploitatie van sportaccommodaties

93.121

Activiteiten van voetbalclubs

93.122

Activiteiten van tennisclubs

93.123

Activiteiten van overige balsportclubs

93.124

Activiteiten van wielerclubs

93.125

Activiteiten van vechtsportclubs

93.126

Activiteiten van watersportclubs

93.127

Activiteiten van paardensportclubs

93.128

Activiteiten van atletiekclubs

93.129

Activiteiten van overige sportclubs

93.130

Fitnesscentra

93.199

Overige sportactiviteiten

93.211

Exploitatie van kermisattracties

93.212

Exploitatie van pret- en themaparken

93.291

Exploitatie van snooker- en biljartenzalen

Uw premie bedraagt:

Categorie (VTE)

< 1

1 tot 4

5 tot 9

10 tot 249

€ 4.000

€ 6.500

€ 9.500

€ 12.000

Sectoren gesloten sinds 2 november 2020 (luik B)

U moet:

 • een vestigingseenheid hebben in het Waals Gewest en uw activiteit uitoefenen vóór 2 november 2020;
 • uw activiteit verplicht hebben stopgezet op 2 november 2020;
 • een activiteit uitoefenen die onder een van de volgende NACE-codes valt:

NACE-code

Beschrijving van de activiteit

47.990

Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- of straathandel

55.202

Vakantieparken

55.300

Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen

56.210

Catering

59.140

Vertoning van films

82.300

Organisatie van congressen en beurzen

85.510

Sport- en recreatieonderwijs

85.520

Cultureel onderwijs

85.532

Vlieg- en vaaronderricht

90.021

Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen

90.041

Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke

90.042

Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten

91.030

Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties

91.041

Botanische tuinen en dierentuinen

92.000

Wat betreft de speelautomatenhallen, casino's en wedkantoren

93.292

Exploitatie van recreatiedomeinen

93.299

Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten

96.021

Haarverzorging

96.022

Schoonheidsverzorging

96.040

Sauna's, solaria, baden, enz.

96.092

Plaatsen van tatoeages en piercings

 

Uw premie bedraagt:

Categorie (VTE)

< 1

1 tot 4

5 tot 9

10 tot 249

€ 3.250

€ 5.500

€ 7.500

€ 9.750

 

Wat moet u doen?

U moet het aanvraagformulier op de website www.indemnitecovid.wallonie.be invullen (vergoeding 17). Dit werd op 29 september 2021 online gezet.

U moet het uiterlijk op 28 oktober 2021 invullen.

 

Bronnen: decreet van 1 april 2021 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding aan verenigingen zonder winstoogmerk die een economische activiteit uitoefenen in het kader van de COVID-19-crisis, B.S. 07.04.2021.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.