Coronavirus Waals Gewest: Nieuwe vergoeding voor de zwaarst getroffen sectoren

Auteur: Anne Ghysels - Béatrice Verelst (Legal Experts)
Datum:

De Waalse regering kent u een nieuwe vergoeding toe als u behoort tot de sectoren die het zwaarst getroffen zijn sinds het begin van de gezondheidscrisis.

Mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u de vergoeding aanvragen op het Waalse platform indemnitecovid.wallonie.be vanaf 25 augustus 2021.

Hebt u recht op deze vergoeding?

Om recht te hebben op deze vergoeding, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:  

  • U bent een zeer kleine, kleine of middelgrote onderneming zijn OF een natuurlijke persoon die zijn beroepsactiviteit in hoofdberoep uitoefent en sociale bijdragen dient te betalen;
  • Als gevolg van de maatregelen die zijn genomen om de pandemie te bestrijden, hebt u in de periode van K2/2020 tot en met K1/2021 ten minste 60% van uw omzet verloren ten opzichte van de periode van K2/2019 tot en met K1/2020;
  • U bent actief in de sectoren die sinds maart 2020 het langst gesloten zijn of waarvan de activiteit verband houdt met het reisverbod naar het buitenland (zie lijst van NACE-Bel-codes hieronder).

Beschrijving van de activiteit

NACE-code

Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen

47.810

Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel

47.820

Markt- en straathandel in andere artikelen

47.890

Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- of straathandel

47.990

Hotels en gelijkaardige logies

49.390

Jeugdherbergen

55.100

Vakantieparken

55.201

Gastenkamers

55.202

Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf

55.203

Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen

55.204

Andere accommodatie

55.209

Eetgelegenheden met volledige bediening

55.300

Eetgelegenheden met beperkte bediening

55.900

Catering

56.101

Cafés en bars

56.102

Discotheken, dancings en dergelijke

56.210

Andere drinkgelegenheden

56.301

Vertoning van films

56.302

Reisbureaus

56.309

Reisorganisatoren

59.140

Toeristische informatiediensten

79.110

Overige reserveringsactiviteiten

79.120

Organisatie van congressen en beurzen

79.901

Sport- en recreatieonderwijs

79.909

Cultureel onderwijs

82.300

Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen

85.510

Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke

85.520

Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten

90.021

Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties

90.041

Botanische tuinen en dierentuinen

90.042

Loterijen en kansspelen

91.030

Exploitatie van sportaccommodaties

91.041

Activiteiten van voetbalclubs

92.000

Activiteiten van tennisclubs

93.110

Activiteiten van overige balsportclubs

93.121

Activiteiten van wielerclubs

93.122

Activiteiten van vechtsportclubs

93.123

Activiteiten van watersportclubs

93.124

Activiteiten van paardensportclubs

93.125

Activiteiten van atletiekclubs

93.126

Activiteiten van overige sportclubs

93.127

Fitnesscentra

93.128

Overige sportactiviteiten n.e.g.

93.129

Exploitatie van kermisattracties

93.130

Exploitatie van pret- en themaparken

93.199

Exploitatie van snooker- en biljartenzalen

93.211

Exploitatie van recreatiedomeinen

93.212

Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten

93.291

Haarverzorging

93.292

Schoonheidsverzorging

93.299

Sauna's, solaria, baden, enz.

96.021

Contactbemiddelingsbureaus

96.022

Plaatsen van tatoeages en piercings

96.040

Andere persoonlijke diensten

96.091

 

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

De vergoeding is gelijk aan 15% van uw omzet tijdens de periode K1/2019 tot en met K4/2019.

Er zijn evenwel maxima vastgelegd op basis van uw omzetverlies en uw personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten (VTE).

Het aantal VTE's is gelijk aan: het gemiddeld aantal werknemers, in 2019 tewerkgesteld via een arbeidsovereenkomst in de gezamenlijke bedrijfszetels van de onderneming die overeenstemmen met de arbeidseenheden (JAE), berekend op grond van de multifunctionele aangiften bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de vier kwartalen van 2019.
 

Uw omzetverlies

VTE 0

VTE >0 tot <10

VTE 10 tot <50

VTE 50 en +

Tot 75% van de omzet

€ 30.000

€ 60.000

€ 120.000

€ 240.000

Meer dan 75% van de omzet

€ 37.500

€ 75.000

€ 150.000

€ 300.000

De in het verleden ontvangen Waalse vergoedingen, namelijk de vergoedingen 1 tot 16, worden afgetrokken van het bedrag dat berekend wordt voor het huidige mechanisme.

Wat moet u doen?

U dient een vergoedingsaanvraag in te dienen op de website www.indemnitécovid.wallonie.be (vergoeding 20) vanaf 25 augustus 2021 tot en met 24 september 2021.

 

Bronnen: Besluit van de Waalse Regering van 01.07.21  betreffende de invoering van een weerbaarheidsmechanisme voor de sectoren die het zwaarst getroffen zijn sinds het begin van de COVID-19-crisis, B.S. 09.07.21; Ministerieel besluit van 23 augustus 2021 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 01.07.21  betreffende de invoering van een weerbaarheidsmechanisme voor de sectoren die het zwaarst getroffen zijn sinds het begin van de COVID-19-crisis, B.S. 06.09.2021.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.