Coronavirus: Waals Gewest: geen attest nodig

Auteur: Valérie Mawet (Legal)
Datum:

In onze infoflash van 1 april 2020 hebben wij u geïnformeerd over de details voor de toekenning van de compensatievergoeding, ingevoerd door het Waals Gewest, om ondernemingen te steunen tijdens deze crisis door het coronavirus COVID-19.

Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze vergoeding is dat uw sociale bijdragen moeten betaald zijn.

Velen van jullie vragen hiervoor een attest aan het socialeverzekeringsfonds.

Wij willen deze voorwaarde echter verduidelijken: een attest waarin wordt bevestigd dat u in regel bent met uw sociale bijdragen is niet noodzakelijk.

U hoeft enkel aan te tonen dat u onderworpen bent aan de betaling van sociale bijdragen (op basis van de inkomsten uit uw activiteit).

Een vervaldagbericht van uw bijdrage, een bewijs van betaling (rekeninguittreksel), een bewijs van aansluiting bij ons socialeverzekeringsfonds, …volstaan om uw dossier te kunnen afronden.

Mogen wij u vragen kennis te nemen van deze informatie die u ook kan terugvinden in de FAQ van het Waals Gewest en waarin duidelijk wordt vermeld dat een bewijs van onderwerping voldoende is.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.