Coronavirus : Waals gewest : een uitkering voor ondernemingen en zelfstandigen die sedert 2 november moesten sluiten

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Datum:

 

Het overlegcomité heeft beslist om “minder essentiële” sectoren te sluiten vanaf 2 november 2020, zoals de detailhandel, de kappers, de schoonheidsspecialisten, de reisagentschappen, de bioscopen, de recreatiecentra, …

Om de rechtstreekse economische impact van deze maatregel voor zelfstandigen en ondernemingen die in eerste lijn worden getroffen, te beperken, heeft het Waals gewest beslist om aan deze sectoren een vergoeding toe te kennen.

Wat zijn de voorwaarden om van deze vergoeding te kunnen genieten ?

Om van deze financiële tussenkomst te kunnen genieten, moet u :

 1. Een KMO of een zelfstandige in hoofd- of bijberoep zijn
  - Wat verstaan we onder een KMO ?  De categorie van de micro-ondernemingen, de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) omvat de ondernemingen die minder dan 250 mensen tewerkstellen en waarvan het jaarlijks omzetcijfer niet hoger is dan 50 miljoen EUR of waarvan het jaarlijks balanstotaal niet meer bedraagt dan 43 miljoen euro.
  - Wat verstaan we onder zelfstandige in hoofd- of bijberoep ? Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen, moet u kunnen aantonen dat u sociale bijdragen heeft betaald voor het derde kwartaal van 2020 (ongeacht het bedrag). Indien u vrijstelling of uitstel van betaling van de sociale bijdragen heeft gevraagd, komt u ook in aanmerking. Dit betreft ook de zelfstandigen die voorlopige bijdragen (beginactiviteit) betalen.
 2. Uw activiteit uitoefenen in Wallonië (= minstens één vestigingseenheid hebben in het Waals gewest) vóór 19 oktober 2020
 3. Daadwerkelijk een activiteit uitoefenen in één van de sectoren die in aanmerking komen.
  De lijst van de NACE-codes die in aanmerking komen voor deze uitkering, is zichtbaar door te klikken op onderstaande link:
  https://indemnitecovid.atlassian.net/wiki/spaces/SDC19/pages/304906299/Quels+sont+les+codes+NACE+ligibles+pour+l+indemnit+6+-+secteurs+moins+essentiels

Wanneer kan de aanvraag ingediend worden ?

De dossiers voor de aanvraag van de tussenkomst voor de “minder essentiële” sectoren (uitkering nr. 6), moeten ingediend worden vanaf 16 december 2020 tot en met 31 januari 2021, op het platform https://indemnitecovid.wallonie.be/#/

Wat zijn de bedragen?

Dit zijn de bedragen van de tussenkomst :

 • 2.250 euro indien het werkgelegenheidsvolume = 0
 • 3.750 euro indien het werkgelegenheidsvolume hoger is dan 0 en lager dan 5
 • 5.250 euro indien het werkgelegenheidsvolume hoger is dan 5 en lager dan 10
 • 6.750 euro indien het werkgelegenheidsvolume gelijk is aan of hoger is dan 10

Voor ondernemingen die werden opgericht in 2020, bedraagt de tussenkomst 2.250 euro.

 

Bron : https://indemnitecovid.wallonie.be/#/Help6

 

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.