Coronavirus Waals Gewest: bijkomende vergoeding voor (opnieuw) gesloten of nog steeds getroffen sectoren

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Het Waals Gewest kent een bijkomende vergoeding toe aan de gesloten sectoren waarvan de sluiting verlengd werd tot 26 april 2021 en ook aan de sectoren die heropenden maar van 27 maart tot 26 april 2021 opnieuw moesten sluiten ingevolge het Overlegcomité van 24 maart 2021.

Deze vergoeding kan van 12 mei tot 11 juni 2021 online worden aangevraagd op www.indemnitecovid.wallonie.be.

Hebt u recht op de vergoeding?

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Een vestigingseenheid hebben in het Waals Gewest vóór 27 maart 2021;
  • Een zeer kleine, kleine of middelgrote onderneming zijn of een natuurlijke persoon die een activiteit in hoofd- of bijberoep uitoefent en die, rekening houdend met zijn beroepsinkomsten, sociale bijdragen dient te betalen;
  • Zich ertoe verbinden geen dividend uit te keren in het jaar 2021;
  • Een activiteit uitoefenen die onder een van de volgende NACE-codes valt:

Beschrijving van de activiteit

NACE-code

Groep 1: gesloten sectoren waarvan de sluiting verlengd werd

Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- of straathandel

47.990

Vertoning van films

59.140

Organisatie van congressen en beurzen

82.300

Sport- en recreatieonderwijs

85.510

Cultureel onderwijs

85.520

Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen

90.021

Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke

90.041

Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten

90.042

Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties

91.030

Botanische tuinen en dierentuinen

91.041

Loterijen en kansspelen

92.000

Exploitatie van sportaccommodaties

93.110

Activiteiten van sportclubs

93.121 tot 93.129

Fitnesscentra

93.130

Overige sportactiviteiten

93.199

Exploitatie van kermisattracties

93.211

Exploitatie van pret- en themaparken

93.212

Exploitatie van snooker- en biljartenzalen

93.291

Exploitatie van recreatiedomeinen

93.292

Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten

93.299

Groep 2: sectoren die heropenden maar opnieuw moesten sluiten

Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (≤ 3,5 ton)

45.113

Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)

45.193

Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans

45.194

Wassen en poetsen van motorvoertuigen

45.206

Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen

45.320

Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen

45.402

Kleinhandel

47 met uitzondering van 47.111 tot en met 47.115; 47.20, 47.300, 47.511, 47.513, 47.521 tot en met 47.526, 47.529, 47.610, 47.620, 47.730 tot en met 47.760, 47.781, 47.784, 47.810, 47.910, 47.990

Haarverzorging

96.021

Schoonheidsverzorging

96.022

Sauna's, solaria, baden, enz.

96.040

Plaatsen van tatoeages en piercings

96.092

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

Het bedrag van de vergoeding hangt af van uw personeelsbestand.

Het personeelsbestand is het gemiddeld aantal werknemers, in 2019 tewerkgesteld via een arbeidsovereenkomst in de gezamenlijke bedrijfszetels van uw onderneming die overeenstemmen met de arbeidseenheden (JAE), berekend op grond van de DmfA-aangiften voor de 4 kwartalen van 2019.

Als uw onderneming in 2020 opgericht is, wordt het personeelsbestand berekend over het gemiddeld aantal werknemers in 2020.

Personeelsbestand

Bedrag van de vergoeding

Werkgevers van groep 1

0

€ 4.000

˃ 0 tot 4

€ 6.500

5 tot 9

€ 9.500

10 en +

€ 12.000

Werkgevers van groep 2

0

€ 3.250

˃ 0 tot 4

€ 5.500

5 tot 9

€ 7.500

10 en +

€ 9.750

Deze vergoeding wordt slechts eenmaal toegekend per onderneming die ingeschreven is in de KBO.

Wat moet u doen?

U moet deze vergoeding aanvragen op www.indemnitecovid.wallonie.be (‘indemnité 16’).

Het formulier is beschikbaar vanaf 12 mei tot 11 juni 2021.

Bron: Besluit van de Waalse Regering van 22 april 2021 betreffende de toekenning van een bijkomende tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen die per beslissing zijn getroffen in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19, B.S. 30.04.2021

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.