Coronavirus: Vlaams Beschermingsmechanisme QUATER

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Datum:

De Vlaamse Regering neemt opnieuw maatregelen om ondernemingen te ondersteunen die omzetverlies lijden ten gevolge van de coronacrisis. Deze vierde iteratie van het Vlaams Beschermingsmechanisme komt tegemoet aan het omzetverlies in de maanden januari en februari 2021.

Voor wie ?

Concreet zal elke ondernemer die in januari of februari 2021 een omzetverlies van minstens 60% lijdt ten gevolge van de coronamaatregelen beroep kunnen doen op het Vlaamse Beschermingsmechanisme ‘QUATER’.

Worden uitgesloten:

 • Ondernemingen in ontbinding, stopzetting, faillissement, vereffening;
 • Holdings, management- of patrimoniumvennootschappen;
 • Ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder, vennoot of zaakvoerder verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen;
 • Ondernemingen met achterstallige schulden bij VLAIO naar aanleiding van terugvordering van corona-premies;
 • Ondernemingen in moeilijkheden op 31.12.2019.

Voorwaarden

 • De onderneming zal een omzetverlies van 60% moeten aantonen binnen de referentieperiode.
  • Uitzondering: ondernemingen van Horeca moeten dit omzetverlies niet aantonen!
 • Enkel ondernemingen met een actieve bedrijfsvoering in de referteperiodeperiode komen in aanmerking voor de subsidie, tenzij de onderneming verplicht gesloten is ten gevolge van coronavirusmaatregelen of ten gevolge van de normale jaarlijkse sluiting.
 • De ondernemingen moeten opgestart zijn en een actieve exploitatiezetel hebben in Vlaanderen voor de eerste dag van de steunperiode;
 • Ondernemingen die verplicht werden te sluiten binnen de referteperiode kunnen er voor kiezen enkel steun aan te vragen voor de periode van verplichte sluiting. De steun geldt dan pro rata en de omzetdaling dient niet aangetoond te worden;
 • Ondernemingen die 50% of meer van hun omzet halen uit toelevering aan een gesloten sector (bv. Leveranciers van de horeca) kunnen kiezen voor een referentieperiode die overeenstemt met de verplichte sluitingsperiode van die gesloten sector. Zij dienen wel een omzetdaling van 60 %  aan te tonen.

Uitzondering voor de Horeca:

Uitbaters van cafés en restaurants[1] die verplicht gesloten zijn door de coronavirusmaatregelen, moeten hun omzetdaling niet aantonen. Deze afwijking geldt niet voor ondernemingen waarvan de omzet in de dezelfde periode van 2020 50% of meer betrekking heeft op take away-activiteiten. Zij moeten dus wél een omzetdaling aantonen.

Ook voor de cafés en restaurants bedraagt de subsidie 10% van de omzet, exclusief BTW in de periode in 2020 die overeenstemt met de verplichte sluitingsperiode.

Uitzondering voor de sectoren die verplicht moeten sluiten

Er moet geen omzetdaling aangetoond worden als de hoofdactiviteit van de onderneming op 16 november behoort tot de in aanmerking komende sectoren en de onderneming verplicht gesloten is ten gevolge van de coronavirusmaatregelen. De subsidie bedraagt 10% van de omzet, exclusief BTW in de periode in 2020 die overeenstemt met de verplichte sluitingsperiode.

De minister van Economie kan de lijst met in aanmerking komende sectoren aanpassen als er bijkomende sectoren verplicht moeten sluiten.

Hoeveel?

De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief BTW tijdens dezelfde periode in 2020. Zelfstandigen in bijberoep[2] krijgen 5% steun. Voor ondernemingen die nog niet gestart waren, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan. De steun wordt toegekend op ondernemingsniveau.

De maximale steun bedraagt:

  • o € 7.500 voor ondernemingen met < 10 werknemers
  • o € 15.000 voor ondernemingen met  10 tot 49 werknemers
  • o € 40.000 voor ondernemingen vanaf 50 werknemers
 • De minimale steun bedraagt € 600 op maandbasis (4 weken);
 • Voor ondernemingen die in hoofdzaak maaltijden aanbieden[3] en verplicht zijn een witte kassa te gebruiken wordt de steun beperkt tot € 1500 indien ze niet beschikken over een geregistreerd kassasysteem.

Hoe aanvragen?

De aanvraag zal kunnen gebeuren via het agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio).

 • Aanvraag januari 2021: tussen 16/2/2021 en 15/3/2021.
 • Aanvraag februari 2021: tussen 16/3/2021 en 15/4/2021.

Opgelet!

De maatregelen zoals beschreven in deze infoflash zijn tot op heden nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Overzicht

 

Vlaams Beschermingsmechanisme

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme (BIS)

Vlaams beschermingsmechanisme (TER)

Vlaams beschermingsmechanisme QUATER

Aanvraag indienen tot

15/11/2020

31/12/2020

 

15/02/2021

JAN21: 15/03/21

FEB21: 15/04/2021

Referteperiode voor omzetdaling

Augustus en september 2020

1/10 – 15/11 /2020 OF

19/10 – 15/11/2020

16/11 – 31/12 OF periode van verplichte sluiting

Januari en februari 2021

Omzetdaling

60%

60%

60%

60%

Premie

7,5 % van de omzet

10% van de omzet

10% van de omzet

10% van de omzet

Miniumbedrag premie

 

1000 EUR

1000 EUR

600 EUR/maand

Maximumbedrag premie

15.000 EUR

11.250 EUR / 22.500 EUR /

60.000 EUR

OF

7500 EUR / 15.000 EUR / 40.000 EUR

 

11.250 EUR / 22.500 EUR / 60.000 EUR

7.500 EUR

15.000 EUR

40.000 EUR

rechtsbron

BVR 7/8/20

BVR 23/10/20

BVR 13/11/20

BVR 05/02/21

 

Bron :

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2021 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de aanhoudende coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020.

 

[1] NACE-codes: 56101, 56102 en 56301.

[2] Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen 6996,89 en 13993,78 euro en geen betrekking als loontrekkende uitoefent van 80% of meer.

[3] Hetzij inrichtingen waar regelmatig maaltijden worden verbruikt, hetzij traiteurszaken die regelmatig cateringdiensten verrichten.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.