Coronavirus: Vlaams Beschermingsmechanisme eerste kwartaal 2022

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Datum:

De regeling van het Vlaams Beschermingsmechanisme wordt verlengd voor het eerste kwartaal van 2022. De principes van het vorige beschermingsmechanisme worden behouden.

Voor wie?

Dit beschermingsmechanisme zal gelden voor ondernemingen  die  geconfronteerd blijven met exploitatiebeperkingen  en  hierdoor een  omzetdaling van  minstens  60% kennen  in de  periode  van exploitatiebeperkingen binnen het eerste kwartaal van 2022 en van minstens 30% over het volledige eerste kwartaal 2022 of in dit kwartaal verplicht werden te sluiten.

Enkel ondernemingen die actief zijn in één van volgende sectoren kunnen een aanvraag indienen:

 1. de uitbating van een feestzaal
 2. de  uitbating  van  een  vakantieverblijf
 3. de uitbating van een jeugdverblijf
 4. sociaal-culturele activiteiten
 5. de uitbating van een reisbureau
 6. de activiteiten met betrekking tot personenvervoer
 7. event-of   cultuuractiviteiten
 8. de  uitbating  van  een  event-of  cultuurzaal
 9. de uitbating van een nachtwinkel
 10. sportactiviteiten
 11. de  uitbating  van  een  bioscoop
 12. de uitbating van een discotheek of dancing
 13. de  uitbating  van  een  binnenspeeltuin
 14. de  uitbating  van  een  recreatiepark
 15. de  uitbating van een recreatieve ruimte
 16. de  uitbating  van  een  kansspelzaak:  de  uitbating  van  een  casino,  speelautomatenhall  of  wedkantoor.

Voor de andere voorwaarden en bijhorende NACE codes verwijzen we naar de website van Vlaio over dit onderwerp.

Hoeveel?

De premie bedraagt  10% van de omzet, exclusief btw, in het eerste kwartaal van 2019.

De maximale steun bedraagt voor het eerste kwartaal van 2022 maximaal:

 • € 33.750 voor ondernemingen tot en met 9 werknemers
 • € 67.500 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers
 • € 180.000 voor ondernemingen van 50 werknemers of meer

Er wordt voor deze periode geen minimumbedrag voorzien.

Voorwaarden

De voornaamste principes van het Vlaams Beschermingsmechanisme worden behouden:

 • een omzetdaling van minstens 60% dient zich te manifesteren in de periode van exploitatiebeperkingen binnen het eerste kwartaal van 2022.
 • de onderneming dient een omzetdaling, exclusief btw, van minstens 60% aan te tonen ten opzichte van  de  omzet,  exclusief  btw,  van  dezelfde  periode  in  2019,  namelijk  de  referentieperiode.  De omzetdaling   dient   geattesteerd   te   worden   door   een   erkende   boekhouder,   accountant   of   bedrijfsrevisor die zich hiervoor baseert op de omzet zoals opgenomen in de btw-aangiftes.
 • de steun wordt berekend op de omzet, exclusief btw, uit prestaties opgenomen in de btw-aangifte(s) van het referentiekwartaal 2019 . De steun wordt toegekend op ondernemingsniveau.
 • de  onderneming  moet  opgestart  zijn  en  een  actieve  exploitatiezetel  hebben  in  Vlaanderen  op  1  januari 2022.
 • de  onderneming  moet  open  blijven tijdens de subsidieperiode, tenzij ze verplicht is te sluiten of gesloten is omwille van jaarlijks verlof.
 • de  onderneming  die  verplicht is  een  witte  kassa  te  gebruiken,  krijgt  geen  steun  indien  ze  niet  beschikt over een geregistreerd kassasysteem.
 • er  wordt  geen  minimumbedrag  voorzien.  Er  wordt  enkel  steun  toegekend  op  de  werkelijk  gerealiseerde omzet zoals opgenomen in de btw-aangifte(s) in de referteperiode.

Bijkomend dient een omzetdaling van minstens 30% in  het volledige eerste kwartaal 2022 aangetoond te worden op basis van de btw-aangifte(s) van het eerste kwartaal 2022 en van het eerste kwartaal 2019. Voor de verplicht gesloten sectoren geldt de verplichting tot het aantonen van de omzetdaling niet voor de periode dat ze verplicht gesloten zijn.  Zij bekomen de steun voor de dagen dat ze dicht zijn of kunnen voor de ganse subsidieperiode steun vragen indien ze aan de vereisten inzake omzetdaling voldoen.

Voor de andere voorwaarden verwijzen we naar de website van Vlaio.

Hoe aanvragen?

De aanvraag zal kunnen gebeuren via het agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio).  

De   steun  zal  kunnen  aangevraagd   en  uitbetaald   worden   zodra   het   informaticasysteem  is klaargemaakt  en  uiteraard  na  afloop  van het eerste kwartaal  2022 en na indiening  van  de  btw-aangifte(s) voor  het eerste kwartaal  2022.  Voorzien  wordt om  de  online  aanvraag op 1 april 2022 open te stellen.

Overzicht

 

Gericht beschermingsmechanisme

Juli-september 2021

Beschermingsmechanisme

Einde 2021

Beschermingsmechanisme

1e kw 2022

Toepassingsgebied

Bepaalde sectoren*

Bepaalde sectoren*

Bepaalde sectoren*

Aanvraag indienen tot

16/9/2021

31/3/2022

Te bepalen*

Referteperiode voor omzetdaling

Juli-september 2019

20/11 – 31/12/2021 en vierde kwartaal 2021.

Eerste kwartaal 2021

Omzetdaling

60%

30 / 60 %

30 / 60%

Premie

10% van de omzet

10 % van de helft van de omzet

10% van de omzet

Miniumbedrag premie

Geen minimum

Geen minimum

Geen minimum

Maximumbedrag premie

22.500 EUR

45.000 EUR

120.000 EUR

11.250 EUR

22.500 EUR

60.000 EUR

33.750 EUR

67.500 EUR

180.000 EUR

rechtsbron

BVR 10/09/21

BVR 21.01.2022

BVR 11.03.2022

Bron :

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.