Coronavirus: vitale sectoren: verlenging

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

De regering heeft verschillende maatregelen genomen om de werkgelegenheid in vitale sectoren te bevorderen tijdens deze gezondheidscrisis.

We hebben u hierover ingelicht in de volgende 3 infoflashes (infoflash van 4 mei 2020, infoflash van 7 mei 2020, infoflash van 13 mei 2020).

Deze maatregelen waren van kracht tot 31 mei 2020.

Ze worden nu verlengd tot 30 juni 2020.

Ter herinnering, de vitale sectoren zijn:

  • de landbouwsector (PC 144) indien de werknemer tewerkgesteld wordt op de gronden van de werkgever;
  • de tuinbouwsector (PC 145), met uitzondering van de inplanting en het onderhoud van parken en tuinen;
  • het bosbouwbedrijf (PC 146);
  • de uitzendsector als de werknemers in de bovengenoemde sectoren tewerkgesteld worden. 

 

 

Bron: Koninklijk besluit van 4 juni 2020 tot verlenging van de maatregelen inzake de werkgelegenheid in de vitale sectoren ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 10.06.2020