Coronavirus: vitale sectoren: verlenging

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

De regering heeft verschillende maatregelen genomen om de werkgelegenheid in vitale sectoren te bevorderen tijdens deze gezondheidscrisis.

We hebben u hierover ingelicht in de volgende 3 infoflashes (infoflash van 4 mei 2020, infoflash van 7 mei 2020, infoflash van 13 mei 2020).

Deze maatregelen waren van kracht tot 31 mei 2020.

Ze worden nu verlengd tot 30 juni 2020.

Ter herinnering, de vitale sectoren zijn:

  • de landbouwsector (PC 144) indien de werknemer tewerkgesteld wordt op de gronden van de werkgever;
  • de tuinbouwsector (PC 145), met uitzondering van de inplanting en het onderhoud van parken en tuinen;
  • het bosbouwbedrijf (PC 146);
  • de uitzendsector als de werknemers in de bovengenoemde sectoren tewerkgesteld worden. 

 

 

Bron: Koninklijk besluit van 4 juni 2020 tot verlenging van de maatregelen inzake de werkgelegenheid in de vitale sectoren ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 10.06.2020

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.