Coronavirus: vitale sector: gedeeltelijke verlenging

Auteur: Laurence Philippe (Legal Expert)
Datum:

De regering heeft verschillende maatregelen genomen om zoveel mogelijk mensen te kunnen tewerkstellen in de vitale sectoren. Deze maatregelen werden al verschillende keren verlengd. Een deel van deze maatregelen is nu opnieuw verlengd tot 31 oktober.

Vitale sectoren

De vitale sectoren zijn momenteel de volgende:

  • de landbouwsector (PC 144) indien de werknemer tewerkgesteld wordt op de gronden van de werkgever;
  • de tuinbouwsector (PC 145), met uitzondering van de inplanting en het onderhoud van parken en tuinen;
  • het bosbouwbedrijf (PC 146);
  • de uitzendsector als de werknemers in de bovengenoemde sectoren tewerkgesteld worden. 

Deze lijst kan later aangevuld worden.

Verlenging tot 31 oktober

Tijdelijk werklozen kunnen in een vitale sector worden tewerkgesteld met behoud van een deel van hun werkloosheidsuitkering (zie deze infoflash voor meer details). Deze maatregel wordt verlengd tot 31 oktober 2020.

Ook tijdelijk werklozen met bedrijfstoeslag (SWT) kunnen in een vitale sector worden tewerkgesteld met behoud van een deel van hun werkloosheidsuitkering (zie deze infoflash voor meer details). Deze maatregel wordt verlengd tot 31 oktober 2020 voor werklozen met bedrijfstoeslag die het werk hervatten bij een werkgever uit een vitale sector die niet hun voormalige werkgever is.

Einde op 31 augustus 2020

Tot 31 augustus 2020 was het voor een werkloze met bedrijfstoeslag mogelijk om het werk te hervatten bij zijn voormalige werkgever als die deel uitmaakte van een vitale sector. Deze maatregel loopt af op 31 augustus 2020.

 

Bron: Koninklijk Besluit van 13 september tot wijziging van artikel 7 van het Koninklijk Besluit van 23 april 2020 tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen, B.S. 17 september 2020.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.