Coronavirus: verlenging van de maatregelen voor kunstenaars

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

De RVA kondigt op zijn website de verlenging aan van diverse maatregelen in verband met werkloosheidsuitkeringen voor kunstenaars.

  • Wat betreft het vaststellen van de referteperiode van 12 en 18 maanden op basis waarvan bepaald wordt of kunstenaars het recht openen op werkloosheidsuitkeringen:

De referteperiodes van 12 of 18 maanden worden opgeschort tijdens de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 september 2021. Ze worden ook opgeschort tussen 1 januari en 31 maart 2022.

  • Wat betreft de wachttijd:

De werknemers worden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen zonder dat ze hoeven te voldoen aan de wachttijdvoorwaarden als ze het bewijs leveren dat ze tussen 13 maart 2019 en 30 september 2021 en tussen 1 januari en 31 maart 2022 de volgende prestaties hebben geleverd:

  • hetzij ten minste 10 artistieke activiteiten, op voorwaarde dat voor die activiteiten RSZ-bijdragen werden ingehouden;
  • hetzij ten minste 10 technische activiteiten in de artistieke sector, op voorwaarde dat voor die activiteiten RSZ-bijdragen werden ingehouden;
  • hetzij artistieke en/of technische activiteiten die overeenkomen met ten minste 20 dagen van activiteit.

 

Bron: www.rva.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.