Coronavirus: verlenging van bepaalde maatregelen met betrekking tot de werkloosheidsuitkeringen

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

De maatregelen met betrekking tot het bevriezen van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en de hervatting van het werk door werklozen in cruciale sectoren worden verlengd.

  • De bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen is verlengd tot 31 december 2020 (voor de details zie onze infoflash van 8 oktober 2020)
  • De maatregelen met betrekking tot de hervatting van het werk door de werklozen met of zonder bedrijfstoeslag in de cruciale sectoren zijn verlengd tot 31 maart 2021 (voor de details zie onze infoflash van 21 september 2020)
  • De maatregelen met betrekking tot de werkloosheidsuitkeringen voor kunstenaars zijn verlengd tot 31 maart 2021 (voor de details zie onze infoflash van 30 juli 2020).

Bronnen:

  • Koninklijk Besluit van 13 december tot wijziging van artikel 7 van het Koninklijk Besluit van 23 april 2020 tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, BS 18.01.2021;
  • Koninklijk Besluit van 22 december 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen door de wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector, BS 11.01.2021;
  • Koninklijk Besluit van 13 december 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 15.01.2021.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.