Coronavirus: verlenging uitstel betaling bedrijfsvoorheffing

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Datum:

Ondernemingen kregen in het kader van de coronacrisis al een uitstel van betaling van bedrijfsvoorheffing voor de maanden februari en maart. De federale regering kent nu ook voor de maand april automatisch een uitstel toe.

Automatisch uitstel van betaling van bedrijfsvoorheffing

Ondernemingen krijgen een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de bedrijfsvoorheffing, zonder boetes of interesten te moeten betalen, voor de volgende aangiftes:

Betaling voor

Termijn verlengd tot

Maandaangifte – februari 2020

13 mei 2020

Maandaangifte – maart 2020

15 juni 2020

Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020

15 juni 2020

Maandaangifte – april 2020

15 juli 2020

Andere steunmaatregel inzake bedrijfsvoorheffing

Naast dit automatisch uitstel van betaling, kunnen ondernemingen voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan. Zie onze infoflash van 11 maart 2020 voor meer info.

Diverse fiscale steunmaatregelen

Naast de bovenstaande steunmaatregelen op vlak van bedrijfsvoorheffing werden nog diverse andere maatregelen genomen. Meer informatie vindt u in de berichten op de website van de FOD Financiën.