Coronavirus: verlenging uitstel betaling bedrijfsvoorheffing

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Datum:

Ondernemingen kregen in het kader van de coronacrisis al een uitstel van betaling van bedrijfsvoorheffing voor de maanden februari en maart. De federale regering kent nu ook voor de maand april automatisch een uitstel toe.

Automatisch uitstel van betaling van bedrijfsvoorheffing

Ondernemingen krijgen een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de bedrijfsvoorheffing, zonder boetes of interesten te moeten betalen, voor de volgende aangiftes:

Betaling voor

Termijn verlengd tot

Maandaangifte – februari 2020

13 mei 2020

Maandaangifte – maart 2020

15 juni 2020

Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020

15 juni 2020

Maandaangifte – april 2020

15 juli 2020

Andere steunmaatregel inzake bedrijfsvoorheffing

Naast dit automatisch uitstel van betaling, kunnen ondernemingen voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan. Zie onze infoflash van 11 maart 2020 voor meer info.

Diverse fiscale steunmaatregelen

Naast de bovenstaande steunmaatregelen op vlak van bedrijfsvoorheffing werden nog diverse andere maatregelen genomen. Meer informatie vindt u in de berichten op de website van de FOD Financiën.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.